E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Yargıtay Kararı Işığında Üç Boyutlu Tıbbi Cihaz Şekil Markalarının Tescil Edilebilirliği

Yargıtay yayınlamış olduğu bir kararında üç boyutlu bir tıbbi cihaz şekil markasının tescil edilebilirliğini incelemiştir. Bu yazı, karara ilişkin...

Alkollü İçeceklerin Reklamları için Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Türkiye’de alkollü içeceklerin tüketimini ve satışını teşvik edebilecek reklam, tanıtım vb. faaliyetlerin yapılması her türlü medyada yasaktır. Bu...

Aşıya Erişmenin Önündeki Gerçek Engel Patent Hakları mı?

Pandeminin etkisinin azalmaya başladığı ve hayatın yavaş yavaş normal seyrine döndüğü bugünler, Covid-19 pandemisinden çıkarılabilecek derslere bakmak...

İhbar Süresinde İş Arama İzni

Belirsiz süreli iş sözleşmeleri haklı neden olmadığı sürece taraflarca ihbar öneline uyularak feshedilebilir. İş Kanunu’nun 27. maddesinde çalışanın...

OTT Hizmet Sağlayıcılar için Yeni Düzenlemeler Bekleniyor

Gündeme ‘dezenformasyon yasası’ olarak olarak gelen kanun taslağı ile başta İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.