E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Türk Patent ve Marka Kurumu “İlanen Tebligat” Uygulamasına Başladı

• Uygulamada hak sahiplerinin adres değişikliklerinin Kuruma bildirilmemesi nedeniyle belgelerin tebliğinde gecikmeler yaşanmaktaydı. • Belgelerin...

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları Hakkında Yeni Düzenlemeler

Yasal düzenlemelere aykırı ve yanıltıcı nitelikte fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamlarının düzenlenmesi ve bu bağlamda haksız...

Jenerik İlaç Firmalarına Karşı Bolar Benzeri Bir Engel

Bolar istisnası, 22 Haziran 2004 tarihinde 551 sayılı Patent KHK'sında yapılan değişiklikle Hukukumuza girmiş ve 10 Ocak 2017'de yürürlüğe giren yeni...

İlaç Geri Ödeme Uygulamaları

Hastaların tedavi masraflarının karşılanması için yürütülen bağış kampanyaları sokakta, internette, kahve almaya gittiğimiz kafelerde sürekli...

İdari Yargılamada Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verilmesinin Sonuçları

Giriş 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) 31. maddesinde, İYUK’ta hüküm bulunmayan hususlarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.