E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

NFT’ler ile İlgili Güncel Hukuki Gelişmeler: Türkiye’de NFT’lerle İlgili İlk İhtiyati Tedbir Kararı Verildi

2021’yılından beri sıkça konuşulan Non-Fungible Token’lar (NFT) pek çok ülkede mahkeme kararlarında kendine yer bulmaya başlamış, Türkiye’de de...

İkinci Tıbbi Kullanım İstemlerinin Patentlenebilirliğine Dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Avrupa Patent Sözleşmesi (“EPC”) tanımı uyarınca; bir “birinci tıbbî kullanım” kapsamında hali hazırda bilinen bir madde veya bileşim, yeni ve buluş...

Karşılaştırmalı Reklamların Hukuka Uygunluk Sınırı Nedir?

Reklam Kurulu, 9 Ağustos 2022 tarihli Kurul toplantısında karşılaştırmalı reklam uygulamasına ilişkin önemli bir kararını paylaştı. Karar; dünyaca...

Genetik Verilerin İşlenmesi Hakkında Rehber Taslağı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 24 Ağustos 2022 tarihinde Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin...

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 45. maddesi uyarınca herkes, Anayasa’da güvence altına...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.