E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu ile İlgili Tebliğ’de Süre Uzatımına İlişkin Değişiklik

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Uygulama Tebliği”) Geçici Madde 1...

Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

İş Kanunu’nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2023 yılı için...

Sigorta Tahkim Komisyonu Nezdinde Bilirkişilik Yapacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Danıştay Kararı

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 16. maddesinin 12. fıkrası uyarınca hakemler, çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi...

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğünde Gelişmeler

Veri sorumlularının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca Veri...

Türk Patent Hukukunda “Makullük” (plausibility) Kavramı ve Patent Hükümsüzlüğü Davalarındaki Yeri Hakkında Değerlendirmeler

6769 sayılı Türk Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında bir patentin hükümsüzlük sebepleri, numerus clausus (sınırlı sayı) ilkesine göre sayılmıştır....

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.