E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Patent Trollerine Karşı Patent Hakkının İleri Sürülmesinin Önlenmesine İlişkin İhtiyati Tedbir Kararları

AR-GE ve inovasyonun teşvik edilmesinin bel kemiği olan patent ve faydalı model hakkı, sahiplerine rakipleri karşısında önemli bir avantaj sağlamakta...

Fikri Mülkiyet Hakları Perspektifinden Non-Fungible Token (NFT) Kavramı ve Türkiye’nin Pozisyonu

Uluslararası NFT günü kutlu olsun! İlk NFT, Dapper Labs şirketinin yöneticilerinden Dete Shirley tarafından ERC-721 standardına uygun surette, 20...

Danıştay’ın Müdahilin Kanun Yoluna Başvuru Hakkına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

Yakın zamana kadar müdahilin yanında katıldığı tarafın kanun yollarına başvurmaması halinde tek başına kanun yoluna başvurup başvuramayacağı hakkında...

Yeşil Vaatler: Reklam Verenler Gelecekte Sözlerini Tutabilecekler Mi?

Günümüzde çevre duyarlılığının giderek artmasının etkisiyle; reklam verenler, ürünlerini ve hizmetlerini çevre dostu olarak tanıtarak ve tüketiciler...

İşverenin İflasının İşçilik Alacaklarının Tahsiline İlişkin Davalara Etkisi Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay, yakın zamanda verdiği 08.02.2022 tarihli ve 2022/64 E., 2022/1438 K. sayılı kararda işçilik alacaklarının tahsili talebiyle açılan bir...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.