E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Yayınlandı

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 2 Haziran 2020 tarihinde 31499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

COVID-19 Sonrası Yeni Normal Kapsamında Uzaktan Çalışma Uygulaması

Küresel çapta bir yıldan fazla süredir etkilerini gösteren COVID-19 pandemisi, iş hayatı üzerinde de kaçınılmaz biçimde etkili olmuştur. Süreç...

Türk Hukukunda İhtarnameler: Çözüm mü? Daha Fazla Sorun mu?

Türk kanunları uyarınca, dava açmadan evvel ihtarname göndermek, patent haklarının kullanılabilmesi için bir önkoşul teşkil etmemektedir. Bununla...

Bölge Adliye Mahkemesi’nin Yakın Dönemdeki Tartışmalı Kaldırma Kararları

Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) tarafından yakın zamanda birkaç yerel Mahkeme kararları hakkında usuli kaldırma kararları verilmiş olup, gerek kaldırma...

KVKK ve GDPR Kapsamında Veri Koruma Görevlisi

Veri koruma görevlisi (Data Protection Officer), Avrupa Birliği’nde Mayıs 2018’de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.