E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Karıştırılma İhtimali Ortak Zayıf Unsura Bağlı Olarak Doğar Mı?

Yargıtay, yerel Mahkemelerin davacının markalarıyla ortak olarak “Star” unsurunu içermesi sebebiyle davalı markalarıyla karıştırılma ihtimali...

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Güncellendi

2 Eylül 2020’de Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) esaslı değişiklikler yapıldıktan sonra, yeni Tıbbi Cihaz Satış,...

Çevrim İçi Reklamcılık Sektörü Hakkında Sektör İncelemesi

Rekabet Kurumu tarafından, Rekabet Kurulu’nun 21.01.2021 tarihli toplantısında çevrim içi reklamcılık sektörü hakkında bir inceleme başlatmaya karar...

Ön İnceleme’ye Dair Önemli Değişiklikler

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmişti. HMK’nın yargılamaya getirdiği en önemli değişikliklerden biri...

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yükümlülüğü

30 Ocak 2021 tarihli makalemizde detaylı olarak yer verdiğimiz üzere, 31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 Sayılı Kitle İmha...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.