E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Aşı Adaletsizliği için Bir Günah Keçisi: Patent Hakları

Tüm insanların sağlığını tehdit eden küresel salgını atlatmak için bir aşı ve tedavinin bulunması son iki yıldır tüm insanlığın birincil ve ortak...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Beklenen Değişiklikler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki (“Kanun”) tartışmalı hükümlerin değiştirilmesini...

E-Tebligata İlişkin SMS veya E-Posta ile Bilgilendirme Mesajı Gönderilmemesi Süreyi veya Tebligatın Geçerliliğini Etkilemez

2019 yılında 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile e-tebligatın yapılacağı kişilerin kapsamı aşağıdakileri de içerecek...

Çevrimiçi Marka İhlali Halinde Mahkemelerin Yetki Alanına İlişkin Bir Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Hukuki süreç Söz konusu hukuki sürecin ilk aşamasında, Türkiye'de marka tescillerine sahip yabancı bir şirket olan davacı, davalının ihlal...

NPP Ürünlerine İlişkin Patent Hakkı Sahibi Lehine Verilen Pozitif Karar

Somut uyuşmazlığın detaylarına ve patent sahibi lehine verilen pozitif karara geçmeden evvel istisnai ilaç temin usulüne ilişkin genel bir bilgi...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.