E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemlere Karşı Alınan Önlemler Genişliyor

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda 20 Şubat 2020’de yapılan düzenlemeleri takiben Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında...

COVID-19 Gölgesinde “Buluş Faaliyeti” ve Zorunlu Lisans

COVID-19 pandemisi insanoğlunu toplumdan ve toplumun ihtiyaçlarından ayrı düşünülmesi mümkün olmayan iş modellerinin, toplumsal ve ahlakî normlar ile...

İş yerlerinde COVID-19 Sonrası Dönemde “Yeni Normal”

11 Mart 2020 tarihinde açıklanan ilk vaka ile, COVID-19 pandemisi Türkiye’deki çalışma hayatı üzerinde de etkilerini göstermeye başlamıştır. Türkiye,...

Covid-19’la Mücadele Kapsamında Sermaye Şirketlerine Getirilen Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları

Covid-19’la mücadele kapsamında 16 Nisan 2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) geçici 13. madde eklenmiş,...

Kötüniyet Değerlendirmesinde Yüksek Ayırt Ediciliğe Sahip Markalar

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 18.11.2019 tarih, 2019/359 E. ve 2019/7279 K. sayılı kararında önceki tarihli marka sahibinin markasının herhangi bir...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.