Yüksek Danışma Kurulu

2024-2027


1. Sefa Targıt Yüksek Danışma Kurulu Başkanı

2. Şükrü Ünlütürk Eski Yüksek Danışma Kurulu Başkanı

3. Süleyman Onatça Eski Yüksek Danışma Kurulu Başkanı

4. Celal Beysel Eski Yüksek Danışma Kurulu Başkanı

5. Enis Özsaruhan Kurucu Onursal Başkanı

6. Erdem Çenesiz 2011-2012 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı

7. Orhan Turan Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

8. Musa Timur Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

9. Şeyhmus Akbaş Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

10. İlknur Denizli Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

11. Mustafa T. Sözen Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

12. Nedret Koruyan Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

13. Lütfi Aysan Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

14. Timur Erk Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

15. Muharrem Yılmaz Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

16. Erol Bilecik Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

17. Şahismail Bedirhanoğlu Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

18. Mehmet Kılıçlar Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

19. Nur Ger Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

20. Ali Doğan Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

21. Temel Aycan Şen Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

22. Mehmet Akyürek Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

23. Cansen Başaran Symes Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

24. Bekir Ağırdır Danışman Üye

25. Haluk Tükel Danışman Üye

26. Banu Gürmen Danışman Üye

27. Mustafa Güler Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi

28. Güntekin Okay Salgar Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi

29. Abdullah Erdoğan Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi