E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

FILA v EILO: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, Çatışan Markaların Görsel Yönlerinin Küresel Olarak Değerlendirilmesini Gerçekleştiriyor

FILA Luxemburg SARL, daha önce iyi bilinen FILA markalarına dayanarak EILO figüratif markasının tesciline karşı çıktı Markalar Dairesi itirazı...

Bazı Menkul Satış Sözleşmelerinde Dövizle Ödeme Yasağı Kalktı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan...

Reklamlarda Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kapsamı Nasıl Değerlendirilir?

Reklam Kurulu, 9 Ocak 2024 tarihli toplantısında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin reklamların ekonomik ve sosyal sorumluluk...

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Sektör Belgesi Yayınlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından tıbbi cihaz sektöründeki son yıllardaki gelişmeler ile birlikte pazarın mevcut durumunu ortaya...

Önceki Bir Markaya Dayanan Müktesep Hak İddiasının Kabulü İçin Kullanım Kriteri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 21.12.2022 tarihli ve 2021/5302 E., 2022/9311 K. sayılı kararında bölge adliye mahkemesinin, davacının 44. sınıfta...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.