E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

İhtiyati Tedbir Değerlendirmeleri Hakkında Bölge İdare Mahkemesi Kararı

İhtiyati tedbir kararları, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri (“FSHHM”) tarafından görülen fikri haklara ilişkin davalar ve özellikle de patent...

Veri Koruma Sorumlusu (DPO) Rolünün Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Türk Hukukuna Göre İncelenmesi

Bir veri koruma sorumlusunun (DPO) atanması hususu AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde (GDPR) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Belirli durumlarda...

Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın Önemi Gün Geçtikte Artıyor

Sermaye şirketleri, büyük yatırım ve projelerin hayata geçirilmesini mümkün kılmış ve ancak bu durum; şirket yönetici ve müdürlerinin büyük...

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Marka İnceleme Kılavuzu Güncellendi

30 Eylül 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu, 3739 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ışığında marka başvurularının mutlak red gerekçeleri...

Biyobenzer Tıbbi Ürünler Hakkında Kılavuz Güncellendi

Biyolojik tıbbi ürünler, etkin madde veya maddeleri biyolojik bir kaynakta üretilen ya da biyolojik bir kaynaktan saflaştırılan ürünler olarak...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.