E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

COVID-19 ile Getirilen Fesih Yasağı Kapsamında İkale Sözleşmeleri

COVID-19'un Türkiye'de görüldüğü ilk tarihten bu yana, kamu kurumları tarafından pandeminin çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza...

Kısa Markalarda Karıştırılma İhtimaline İlişkin Yakın Tarihli Yargıtay Kararı

Yargıtay’ın yakın tarihli bir kararında (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2 Temmuz 2020 tarih, 2019/5262 E., 2020/3449 K sayılı kararı), kısa markalar...

İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programları Listesi Yayınlandı

İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı (“Program”) Türkiye’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) tarafından ruhsatlandırılmış ve...

Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu ile İlgili Tebliğ'de Yapılan Değişiklikler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...

Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ("7262 Sayılı Kanun") 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.