E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Kullanılma Niyeti Olmayan Geniş Kapsamlı Markalar

Kullanılma niyeti olmadan, geniş mal ve hizmetler üzerinde marka başvurularında bulunulması ülkemizde yaygın bir uygulamadır. Bu markaların sahipleri...

Fesih Yasağı ve Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulamasına İlişkin Süreler Bir Kez Daha Uzatıldı-Nisan 2021

Fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamaları, ilk kez 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs...

Yurt Dışından Temin Yoluyla Tedarik Edilen İlaç Aleyhinde İhtiyatî Tedbir Kararı Verildi

İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) Yurt Dışı İlaç listesinde yer alan bir ilacın patent...

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz Yayımlandı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayanılarak ve sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari...

Verilerin Türkiye’de Depolanması Yönünde Gelişmeler

Verilerin Türkiye’de Depolanması Yönünde Gelişmeler     1.Giriş ve Yönetici Özeti Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023),...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.