E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Ceza Yargılamalarında Makul Süre Koşuluna ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi

2012 yılından itibaren vatandaşlar, anayasal(veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınmış) temel hak ve özgürlüklerinin...

2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketler için Belirlenen Yeni Kriterler

Kamu Gözetim Kurumu uzun zamandır kendisinden beklenen düzenlemeyi gerçekleştirerek 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan...

Sınaî Mülkiyet Kanunu Kapsamında Muvafakatname Uygulaması

Sınaî Mülkiyet Kanunu ile uygulamaya giren muvakatname mekanizması, eski tarihli kullanılmayan markaların varlığı nedeniyle başvuruları reddedilen...

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Markalar Yönünden Getirdiği Başlıca Yenilikler ve Uygulamada Durum

SMK’de yer alan hükümlerin çoğu önceki KHK’lerde yer alan hükümlerle aynı veya benzer olmakla birlikte, fiili uygulamalarının nasıl olacağı ve...

AB ve Türkiye’de Araç içi Acil Çağrı Sistemleri (E-CALL)

Araç içi acil çağrı (e-Call) sistemleri, araçlarda acil durumlarda devreye girerek 112 acil çağrı merkezine bağlantı sağlayan sistemler olarak...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.