E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Değişiklikleri

Sınai haklar ile ilgili ana yönetmelik olan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) bazı hükümleri, 08.07.2019...

Kişisel Veri İhlallerinin Kurum’a Bildirilmesi Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” maddesi altında, veri sorumlusunun; Kişisel verilerin...

Limited Şirketin Vergi Borçlarının Ortaklardan Tahsili Artık Çok Daha Kolay

Şirketin borçlarının ödenmemesi nedeni ile doğan sorumluluk, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için doğrudan şirket tüzel kişiliğine aittir. Bu...

Adidas’ın Ünlü “3 Şerit” Markası Hükümsüz Kılındı

Genel Mahkeme 19 Haziran 2019 tarihli T-307/17 sayılı kararı uyarınca, Adidas’ın “beyaz fon üzerine üç siyah şerit” içeren 012442166 başvuru numaralı...

Mahkeme Kararlarının Gerekçesi Nasıl Olmalıdır?

“Gerekçeli karar hakkı” adil yargılanma hakkının temel bir unsurlarından biridir. Söz konusu hak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (“AİHS”) 6....

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.