E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Markalar Yönünden Getirdiği Başlıca Yenilikler ve Uygulamada Durum

SMK’de yer alan hükümlerin çoğu önceki KHK’lerde yer alan hükümlerle aynı veya benzer olmakla birlikte, fiili uygulamalarının nasıl olacağı ve...

AB ve Türkiye’de Araç içi Acil Çağrı Sistemleri (E-CALL)

Araç içi acil çağrı (e-Call) sistemleri, araçlarda acil durumlarda devreye girerek 112 acil çağrı merkezine bağlantı sağlayan sistemler olarak...

İş Davalarında Kanun Yollarına İlişkin Değişiklikler

25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, zorunlu arabuluculuk gibi yenilikler getirmiş ve ayrıca iş davaları...

Gıda Reklamlarında Yeni Düzenleme

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon: 27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile “Yayın Hizmeti Usul Ve Esasları...

İnternet Üzerinde Yapılan Yayınlara RTÜK Denetimi

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da (“RTÜK Kanunu”) da değişiklik...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.