E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Yabancı Dilde Yapılan Tahkim Anlaşmaları Geçerli Midir?

Uluslararası işlemlerin tarafları sıklıkla uyuşmazlıklarının çözümü için tahkim yolunu seçseler de, bir uyuşmazlık meydana geldiğinde bu seçimlerini...

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Değişiklikleri

Sınai haklar ile ilgili ana yönetmelik olan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) bazı hükümleri, 08.07.2019...

Kişisel Veri İhlallerinin Kurum’a Bildirilmesi Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” maddesi altında, veri sorumlusunun; Kişisel verilerin...

Limited Şirketin Vergi Borçlarının Ortaklardan Tahsili Artık Çok Daha Kolay

Şirketin borçlarının ödenmemesi nedeni ile doğan sorumluluk, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için doğrudan şirket tüzel kişiliğine aittir. Bu...

Adidas’ın Ünlü “3 Şerit” Markası Hükümsüz Kılındı

Genel Mahkeme 19 Haziran 2019 tarihli T-307/17 sayılı kararı uyarınca, Adidas’ın “beyaz fon üzerine üç siyah şerit” içeren 012442166 başvuru numaralı...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.