E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Şirketler ve Birleşme ve Devralmalar: 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı...

Kişisel Verilerin Korunması - Veri Sorumluları Sicili

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon: 7 Nisan 2016’da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yürürlüğe girdi. KVKK, daha önce Anayasa’da sadece...

Bölge Adliye Mahkemelerini İyileştirmek için Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yapılan Değişiklikler

İş Hukuku: Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle uygulamaya konulan üç dereceli yeni yargılama sistemine yönelik olarak, 6100 sayılı Hukuk...

Yargıtay Tarafından Benimsenen “Kötüniyet” Kararları

Markalar ve Tasarımlar: Yeni sınai mülkiyet kanunu; fikri mülkiyet varlıkları için yapılan başvurularda, önceki hak sahipleri tarafından yapılan...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Süreci Hakkında

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon:  Türkiye’nin an itibariyle Veri Koruma Kanunu’na uyum sağlaması için 3 aya ihtiyacı var. 2017 yılında,...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.