E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

COVID-19 Gölgesinde “Buluş Faaliyeti” ve Zorunlu Lisans

COVID-19 pandemisi insanoğlunu toplumdan ve toplumun ihtiyaçlarından ayrı düşünülmesi mümkün olmayan iş modellerinin, toplumsal ve ahlakî normlar ile...

İş yerlerinde COVID-19 Sonrası Dönemde “Yeni Normal”

11 Mart 2020 tarihinde açıklanan ilk vaka ile, COVID-19 pandemisi Türkiye’deki çalışma hayatı üzerinde de etkilerini göstermeye başlamıştır. Türkiye,...

Covid-19’la Mücadele Kapsamında Sermaye Şirketlerine Getirilen Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları

Covid-19’la mücadele kapsamında 16 Nisan 2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) geçici 13. madde eklenmiş,...

Kötüniyet Değerlendirmesinde Yüksek Ayırt Ediciliğe Sahip Markalar

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 18.11.2019 tarih, 2019/359 E. ve 2019/7279 K. sayılı kararında önceki tarihli marka sahibinin markasının herhangi bir...

COVID-19 Sebebiyle Klinik Araştırmalara İlişkin Alınan Tedbirler

Covid-19 pandemisi nedeniyle, klinik araştırmalar sırasında katılımcılarının haklarının, güvenliğinin ve sağlığının korunmasını sağlamak için birtakım...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.