Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Uzatıldı

Fesih Yasağı, Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler Uzatıldı

30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan iki yeni Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca[1], 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreler 17 Ağustos 2020 tarihine kadar ve COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için sağlanan kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay uzatılmıştır.Fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreler

Fesih Yasağı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreler 17 Temmuz 2020 tarihinden 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu doğrultuda, iş sözleşmeleri 17 Ağustos 2020 tarihine kadar işveren tarafından feshedilemeyecek ve yine bu tarihe kadar işverenler, rızaları aranmaksızın çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilecektir.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin süre

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın bir ay süreyle uzatılmıştır.

30 Haziran 2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından, uzatılan bir aylık süre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması halen devam eden iş yerleri bakımından ise bu süre, kısa çalışmaya ilişkin üç aylık sürenin bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay daha uzayacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ayrıca, bu kapsamda yapılan ödemelerin başlangıçta belirtilen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceğini de düzenlemektedir.

[1] Yeni Koronavirüs (COVID-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) (“Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”); ve 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707) (“Fesih Yasağı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”).

First published by ILO - Employment & Benefits Newsletter, in 15.07.2020


----------------------------

İş Hukuku

Beril Yayla Sapan ve Asena Aytuğ Keser 

Paylaş: