E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

İş Davalarında Kanun Yollarına İlişkin Değişiklikler

25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, zorunlu arabuluculuk gibi yenilikler getirmiş ve ayrıca iş davaları...

Gıda Reklamlarında Yeni Düzenleme

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon: 27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile “Yayın Hizmeti Usul Ve Esasları...

İnternet Üzerinde Yapılan Yayınlara RTÜK Denetimi

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da (“RTÜK Kanunu”) da değişiklik...

Marka Hakkına Tecavüz Davasında Tescilli Marka Savunması

Markalar ve Tasarımlar: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Yargıtay’ın mülga 556 sayılı KHK dönemindeki içtihatlarıyla ortaya...

Türk Hukukunda Şirket Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu

Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele: Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket yöneticisi, mesleki hayatı boyunca çeşitli türde cezai sorumlulukla...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.