E-BÜLTENLER

Hukuk Bülteni

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için tıklayınız.

Cerrahi Metot Adımı İle Üretilebilecek Bir Tıbbi Cihaza Patent Verilemez

Avrupa Patent Ofisi (EPO) Temyiz Kurulu, 15/02/2019 tarih ve T 1731/12 Sayılı kararı ile bir tıbbi cihaza ilişkin patent isteminin; isteme konu...

Hukuki Menfaatin Varlığının İspatında Aynı Sektörde Bulunmak Yeterli

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 31.01.2019 tarihli kararında kullanmama nedeniyle markanın iptali talepli davalar için davacının davalı ile aynı sektörde...

Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde Cezai Şarta İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

Belirli süreli olarak yapılmış olmakla birlikte objektif koşulları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş sözleşmelerinde...

Yabancı Dilde Yapılan Tahkim Anlaşmaları Geçerli Midir?

Uluslararası işlemlerin tarafları sıklıkla uyuşmazlıklarının çözümü için tahkim yolunu seçseler de, bir uyuşmazlık meydana geldiğinde bu seçimlerini...

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Değişiklikleri

Sınai haklar ile ilgili ana yönetmelik olan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) bazı hükümleri, 08.07.2019...

TÜRKONFED Duyuru Aboneliği

Etkinlik duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.