COVID-19: İlaç Tanıtımına Yönelik Kısıtlamalar Kaldırıldı

COVID-19: İlaç Tanıtımına Yönelik Kısıtlamalar Kaldırıldı

19 Mart 2020 tarihinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”), COVID-19 sebebiyle getirilen sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, ürün tanıtım temsilcileri tarafından fiziki olarak hastanelere ziyaretlerde bulunulmasını yasaklamış ve bu tanıtım faaliyetlerinin yalnızca elektronik ortamda yapılmasına izin vermiştir.  Bununla birlikte, Türkiye’deki COVID-19 vaka sayısının azalması ile başlayan “normalleşme süreci” göz önüne alınarak, 5 Haziran 2020 tarihinde, Kurum tarafından ürün tanıtım temsilcilerine yönelik alınan tedbirlerde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler uyarınca;

8 Haziran 2020 tarihi itibariyle birinci basamak ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında ürün tanıtım temsilcileri tarafından ziyaret gerçekleştirilebilecektir. Bu faaliyetlerde;

Bu merkezlerin sorumluları tarafından belirlenecek olan günlerde ve saatlerde ziyaretlerin yapılması,

Ziyaretler esnasında ürün tanıtım temsilcilerinin maske kullanması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi,

Ziyaretlerde tanıtım malzemeleri ve basılı tanıtım materyallerinin bırakılmaması,

Ziyaretin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması,

Ürün tanıtım temsilcisi tarafından ziyaret edilen hekime, diş hekimine ve eczacıya ait bilgilerin kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

15 Haziran 2020 tarihi itibariyle COVID-19 tanılı hastaların tedavi gördüğü hastaneler hariç olmak üzere, diğer hastanelerde görev yapan hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara ürün tanıtım temsilcileri tarafından ziyaret gerçekleştirilebilecektir. Bu faaliyetlerde, yukarıda listelenen kurallara ek olarak;

Yatan hasta servislerine ziyarette bulunulmaması,

Hastane tarafından ziyaret kısıtlaması kararı alınmış olması durumunda bu karara uygun davranılması gerekmektedir.

Ayrıca, detayları ruhsat sahiplerine yapılan bildirimde açıklandığı üzere, ürün tanıtım temsilcilerine yönelik olarak enfeksiyon kontrolü, bulaş azaltma vb. konular ile ilgili eğitimler verilmesi gerekmektedir.

Kurum tarafından ikinci bir duyuru yapılana kadar, kendisine ürün tanıtım temsilcilerinin ziyareti yoluyla ürün tanıtımı yapılmasını istemeyen hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara, elektronik ortamda (e-mail, video konferans) ürün tanıtımı yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılabilecek bu tanıtımın tamamı sadece ürün tanıtım temsilcisi tarafından yapılabilecek olup, aynı sağlık kurum/kuruluşunda görev yapan hekimlerin, diş hekimlerinin ve eczacıların katılımı ile kısıtlı olmak şartı ile toplu olarak da yapılabilecektir.

Öte yandan, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ziyaret saatlerinin yayınlanmaması halinde tanıtım temsilcilerinin ilgili kurum veya kuruluşu ziyaret edip edemeyeceğine ilişkin yol gösterici bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple hastane tarafından ziyaret saatlerinin yayınlanmaması halinde, bu tür ziyaretlerin yapılıp yapılamayacağına ilişkin bir ek yönlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.


First published by Practical Law, in 01.07.2020

-------------------

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku

Dicle Doğan ve Fatma Sevde Tan 

Paylaş: