Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

Asgari Ücret, Kıdem Tazminatı Tavanı ve İdari Para Cezası Tutarlarına İlişkin Güncellemeler

İş Kanunu’nda öngörülen asgari ücret, kıdem tazminatı tavanı ve idari para cezası tutarları her yılın başında güncellenmektedir. 2022 yılı için geçerli olan güncel tutarlar, 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Asgari Ücret

2021 yılında aylık brüt asgari ücret tutarı 3.577,50 TL idi. 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren söz konusu tutar brüt 5.004,00 TL olarak güncellenmiştir. Güncel tutar, 01 Ocak 2022 tarihi ila 31 Aralık 2022 tarihi arasında uygulanacaktır.

Asgari ücret, yaş, iş kolu ve deneyim gözetmeksizin tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Bu durumun tek istisnası taşkömürü ve linyit çıkartılan iş yerlerinde yer altında çalışan işçiler olup bu işçilere ödenen ücretin, normal asgari ücretin iki katından az olmaması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, taşkömürü ve linyit çıkartılan iş yerlerinde yer altında çalışan işçilere ödenecek aylık brüt asgari ücret 10.008,00 TL’dir.

25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Gelir Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretler gelir vergisinden ve ücret gelirlerinin aylık brüt asgari ücrete tekabül eden kısmı damga vergisinden muaf tutulmuştur.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Çalışanlar, çeşitli koşullara tabi olarak, aynı iş yerinde çalıştıkları her bir yıl için bir aylık brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir güncellenmektedir. 01 Ocak 2022 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ödenebilecek kıdem tazminatı tavanı, brüt 7.638,69 TL’den brüt 10.848,59 TL’ye yükseltilmiştir. Kıdem tazminatı tavanına ilişkin bir sonraki uyarlama, 01 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecektir.

İdari Para Cezaları

İş Kanunu’nda,

• çalışanlara karşı eşit davranma yükümlülüğünün,

• asgari ücret ödeme kuralının,

• engelli çalıştırma zorunluluğunun ve

• toplu işçi çıkarma prosedürlerinin

ihlali dahil, çeşitli ihlallere yönelik idari para cezası yaptırımları düzenlenmektedir.

İdari para cezası tutarları da her yıl güncellenmektedir. 2021 yılı ile karşılaştırıldığında, 2022 yılındaki idari para cezası tutarları %36,20 oranında artmıştır.

-----

İş Hukuku

Beril Yayla Sapan, Asena Aytuğ Keser ve Kardelen Özden

Paylaş: