Yahya Alper BEKTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yahya Alper BEKTAŞ

Yahya Alper Bektaş, 1958 yılından günümüze kadar ülkemizde bulunan birçok yeraltı kaynağının üretim faaliyetinde bulunmuş ve çeşitli metalik madenler ve mermer üretiminde toplam 10 milyon tonun üzerinde üretim gerçekleştirmiş madencilik firmasının 3. Kuşak temsilcisidir. Gerek personel istihdamında, gerekse üretim-taahhüt ve ihracatta ülkemize önemli katkılarda bulunan Denson Madencilik-Tekno Solar Enerji-İntapro İnşaat şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Genç yaştan beri STK’lerde aktif olarak yer almakta olup yer altı kaynakları bakımından ülkemizin önemli şehirlerinden olan Elazığ’da madencilik sektörünün gelişimine önemli katkılarda bulunarak EMMAD (Elazığ Madenciler ve Mermerciler Derneği)’da uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Bölgesel kalkınmaya önemli katkı sunan DOGÜNSİFED (Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği)’de Yönetim Kurulu Üyeliği, yine bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi için önemli projelerin hayata geçirilmesinde öncülük yapmış olan FIRATSİFED (Fırat Sanayici ve İş Adamları Federasyonu)’i kurarak çok önemli bir bölgesel STK’nin ülkemize kazandırılmasını sağlayarak burada uzun yıllar kurucu yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. TÜRKONFED’in 3. döneminden beri yönetim kurulu üyeliği yapan Bektaş, TÜSİAD’ın da üyesidir.