Mehmet GÜN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet  GÜN

Konya/Bozkır-Dere Köyü'nde 1959 yılında doğan Av. Mehmet Gün, 1980’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1986’da kurmuş olduğu Gün + Partners Avukatlık Bürosu'nu Türkiye’nin lider bürolarından biri haline getirerek uluslararası bilinirlik ve saygınlık kazandırdı. Türkiye’nin en büyük ve köklülerinden olan Gün + Partners Avukatlık Bürosu; “Best Managed Companies”, “Great Place to Work”, “Patent Firm of the Year in Turkey,” “Global IP Awards,” “Euromoney: National Firm of the Year” ve LMG Life Sciences Awards Güneydoğu Avrupa’nın en iyi avukatlık bürosu ödülü de dahil çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi.

Türkiye’nin modern fikri ve sınai mülkiyet düzenlemelerinin yapımı, tanıtımı ve uygulanmasında öncü olmasının yanı sıra çıkarılan Sınai Mülkiyet Kanununun hazırlanmasında çeşitli STK’lere danışmanlık yapan Av. Mehmet Gün, TBMM’deki görüşmelere katılıp yüzlerce yurt içi ve yurt dışı davada ve tahkimde görevler aldı.

Av. Mehmet Gün; “Bozkır’dan Dünyaya… Avukat Olmak” isimli mesleki otobiyografinin, bilirkişilik sistemi hakkındaki “Bilirkişi Zümresine Tanınan İmtiyazlı Korumanın Anayasa’ya Aykırılığı” isimli kitabının, “Yargı Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Unsurları” isimli TÜSİAD belgesinin yazarıdır.

 “Bozkır’dan Dünyaya… AVUKAT OLMAK” isimli mesleki otobiyografisi “From the Steppes of Anatolia to the World of Global Law” ismiyle İngilizce’ye çevrildi. 2018 yılı Mayıs ayında “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm yolu” isimli eserini yayınladı. Kısa süre içinde 2. baskısını yapan eser iş ve hukuk dünyasında geniş yankı uyandırdı ve yönetici özeti TÜRKONFED tarafından "Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları" politika belgesi olarak kabul edildi. Ekonomik kalkınmanın yolunun, hukukun üstünlüğü ve hesapverir kurumlar inşa etmekten geçtiğine inanan Mehmet Gün’ün eseri “Turkey’s Middle–Democracy Issues and How to Solve Them” ismi ile İngilizce’ye çevrildi. Kitap, hem Londra’daki çeşitli kitapçılarda hem de Amazon üzerinden edinilebiliyor. Av. Mehmet Gün, son 10 yıldan bu yana çalışmalarını yargı reformu ve hukukun üstünlüğü konularında sosyal sorumluluk çalışmalarına yoğunlaştırmış bulunmakta olup Daha İyi Yargı Derneği'nin ve İstanbul Tahkim Derneği’nin başkanlığını yürütmekte ve TÜSİAD Haysiyet Divanı asil üyesidir.

Av. Mehmet Gün cinsiyet farkı gözetmeyen, performans bazlı yönetim politikaları ile kadınların iş hayatına sürdürülebilir katılımını ve yönetimde yüksek oranda temsilini sağlayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda global arenanın en vizyoner avukatları arasında yerini almıştır. Gün + Partners’de gerçekleştirdiği kariyer planlaması, liyakata bağlı eşit haklar, şeffaf ücretlendirme politikaları yalnızca hukuk bürolarına değil, tüm iş dünyasına örnek olacak niteliktedir. Çalışanlarının %60’ı ve yönetimdeki avukatlarının %80’i kadın olan Gün + Partners Avukatlık Bürosu, dünya genelindeki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) Türkiye'de ilk imzalayan kurumlardandır.

Av. Mehmet Gün, hukukta yapay zekanın alt yapısını da içeren Günce adında entegre bir hukuk bürosu yönetimi yazılımı da geliştirmiştir. Yazılımı ve onunla birlikte Gün+Partners know-how birikimini meslektaşlarıyla cömertçe paylaşmaktadır.