Emin Bahri Uğurlu

ORKASİFED

Emin Bahri Uğurlu
Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED)