TÜRKONFED Başkanı Enis Özsaruhan: “İlk adım olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın yönetimi demokratikleştirilmeli

TÜRKONFED Başkanı Enis Özsaruhan: “İlk adım olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın yönetimi demokratikleştirilmeli

Enis Özsaruhan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Güneydoğu’da demokrasiden taviz vermeme” yaklaşımını TÜRKONFED olarak desteklediklerini, ancak bu sözlerin içini doldurmaya dönük ilk adımın, Bölgesel Kalkınma Ajanları’nın yönetimlerinde gönüllü yerel iş dünyası örgütlerine gereğince yer verilmesi olduğunu dile getirerek, Başbakan’a seslendi: “Gelin demokratikleşmeyi Bölgesel Kalkınma Ajansları’ndan başlatalım.”

Enis Özsaruhan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Güneydoğu’da demokrasiden taviz vermeme” yaklaşımını TÜRKONFED olarak desteklediklerini, ancak bu sözlerin içini doldurmaya dönük ilk adımın, Bölgesel Kalkınma Ajanları’nın yönetimlerinde gönüllü yerel iş dünyası örgütlerine gereğince yer verilmesi olduğunu dile getirerek, Başbakan’a seslendi: “Gelin demokratikleşmeyi Bölgesel Kalkınma Ajansları’ndan başlatalım.”

 

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır gezisi ve bunun yarattığı tartışmalarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Enis Özsaruhan, Başbakan Erdoğan’ın Güneydoğu Anadolu’da yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar ile güvenlik sorunlarının çözümünde demokrasiden taviz vermemeyi temel yöntem olarak ele almasını desteklediklerini belirtti. Enis Özsaruhan, bunun ülkede barış, istikrar ve gelişme açısından son derece önemli olduğunu, uluslararası kamuoyunda da çok olumlu yankıları olacağını söyledi.

 

TÜRKONFED Başkanı Enis Özsaruhan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Sayın Başbakan bu yaklaşımının arkasını somut eylemlerle doldurmalıdır. Bu açıdan         bizim     gördüğümüz             önemli   adımlardan   biri   TÜRKONFED   olarak kurulduğumuz günden bu yana savunduğumuz Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA) olacaktır. Ancak, yerel girişim potansiyelini harekete geçirecek bu proje devreye sokulurken, BKA’nın yönetimi mutlaka demokratikleştirilmelidir.

 

Sayın Başbakan her fırsatta işadamlarını Güneydoğu’da yatırıma davet etmektedir. Bu bölgeye yatırımların artmasının önemini kimsenin inkar etmesi mümkün değildir. Ancak, doğru yatırımların ve doğru özendirme mekanizmalarının seçilmesinde yerel bilginin kullanılması, merkezi hükümetin ve bölgesel kalkınma amacıyla oluşturulmuş kurumların, yerel yönetimler ve diğer yerel iş dünyası aktörleriyle sıkı bir işbirliği içinde olması, bölgesel ihtiyaçları, göreli üstünlükleri ve öncelikleri saptayarak, yatırım politikalarını oluşturması, can alıcı düzeyde önem taşımaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğru örneklerden yola çıkarak tasarlanan BKA’nın yönetim kurulları, bir kez daha, merkezi bürokrasinin ağırlığı altında ezilmiş, iş hayatının yerel aktörlerinin işin içine yeterince katılması öngörülmemiştir. Yerel KOBİ’lerin oluşturduğu, gönüllü iş dünyası örgütlerini karar ve uygulama sürecine katmayan bir anlayışla BKA’nın sağlıklı çalıştırılması mümkün değildir. Bölgenin girişim potansiyellerinin değerlendirilmesi ise Kalkınma Ajanslarını sağlıklı biçimde çalıştırabilmemize bağlıdır.

 

Kısacası TÜRKONFED olarak Sayın Başbakan’a sesleniyoruz: Gelin demokratikleşmeyi BKA’lardan başlatalım. Ülkenin ekonomik katmanlarını demokratik bir biçimde BKA’lara entegre edelim. Ve BKA’ları da bir an önce uygulamaya sokalım. Sözden eyleme geçiş ancak doğru uygulamaları gecikmeden gerçekleştirmekle mümkündür.”

 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Kalkınma Ajansları Yasa Tasarısı’na göre, üç büyük il dışında kurulacak olan ve kapsamında iki veya daha fazla ilin yer alacağı Kalkınma Ajansları’nın yönetim kurulları şu kişilerden oluşacak: İl valileri, belediye başkanları, her ilden birer Ticaret - Sanayi Odası Başkanı. Ticaret ve Sanayi Odası’nın ayrı ayrı olduğu illerde, hangi oda başkanının yönetimde yer alacağını TOBB belirleyecek. Ajansların genel sekreterleri ise DPT’nin onayından geçecek.

 

5 bölge ve 1 sektör federasyonunu bünyesinde barındıran, bu federasyonlar aracılığıyla 65 derneği temsil eden TÜRKONFED ise Kalkınma Ajansları’nın  yönetim kurullarında kamu görevlilerinin ağırlığının azaltılması ve yönetimde mutlaka gönüllü iş dünyası örgütlerinin ağırlıkla temsil edilmesi gerektiğini savunuyor.

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Zühre Kurt

Telefon: 0212 2921313

E-posta: zkurt@grup7.com.

Paylaş: