“Kalkınma Ajansları tasarısı bir fırsattır; heba edilmemelidir”

“Kalkınma Ajansları tasarısı bir fırsattır; heba edilmemelidir”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan, rekor büyümenin bölgelerarası eşitsizliği azaltıcı bir etkide bulunmadığını belirterek, “Kalkınma Ajansları” yasa tasarısının, hatalarından arındırılarak bir an önce yasalaşması gerektiğini, aksi taktirde “bir fırsatın heba edilmiş olacağını” söyledi.

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu  Başkanı Enis Özsaruhan, 2004 yılında ekonomide yaşanan rekor büyümenin bölgelerarası gelir dağılımındaki dengesizliği ve eşitsizliği ortadan kaldıramadığına değinerek, “bu konuda çözüm yönünde atılabilecek en büyük adımlardan biri Kalkınma Ajansları’dır. Meclise sevk edilmiş bulunan Kalkınma Ajansları yasa tasarısı, çok önemli bazı hata ve eksikler içermekte,  ancak bunlar giderildiğinde de Türkiye’de bir dönüm noktası yaratacak bir kurumsal adımı temsil etmektedir,” dedi.

 

Özsaruhan, TÜRKONFED’in konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Kalkınma Ajansları TÜRKONFED olarak önemle takip ettiğimiz bir konu. Yerel ve bölgesel potansiyelin ve özgünlüklerin ortaya çıkarılıp, en iyi şekilde değerlendirilebilmesi, mevcut dinamiklerin, rekabetçi, katılımcı, esnek ve aksiyona dayalı bir yaklaşımla harekete geçirilebilmesi açısından Kalkınma Ajansları büyük önem taşıyor. Sivil Toplumla, iş dünyası ile işbirliği içinde yapılacak yerel kalkınma planlarının, hem ulusal hem de yerel düzeyde, başta istihdam, gelir dağılımı ve bölgesel eşitsizlik olmak üzere tüm ekonomik ve sosyal göstergelerin dengeli biçimde iyileştirilmesine büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz. “

 

Ancak yasa tasarısında önemli hatalar bulunduğunu ve tasarının, bu hatalar korunarak yasalaşması halinde bir fırsatın heba edilmesine neden olacağını söyleyen Özsaruhan, TÜRKONFED’in tasarıyla ilgili eleştirilerini şöyle sıraladı:

 

1)      Ajanslar (üç büyük il hariç), kamu ağırlıklı tasarlanarak, tüm dünyada özel sektörün dinamizmine dayanan bu tür kurumların başarılı örneklerinden uzaklaşmıştır. DPT’nin kanundaki görevi koordinasyonun çok ötesine geçirilerek yerellik ihmal edilmiştir.

2)      Kalkınma Ajansı yönetim kurullarına valilerin başkanlık etmesi, genel sekreterinin DPT’nin onayı ile göreve gelmesi, merkeziyetçi anlayışı terk etmekte büyük zorluk çektiğimizi bir kez daha ortaya koymaktadır.

3)Ajansların yönetim kurullarında, üç büyük il hariç, iş dünyası örgütlerinin temsilcilerine birer kişilik kontenjan ayrılmış ve bu üyelerin seçimle değil “atamayla” göreve gelmesiöngörülmüştür.

4)Bölgesel dengesizliğin giderilmesi temel amaç olduğuna göre, daha az gelişmiş bölgelere daha fazla fon ayrılması gerekirken, yasa tasarısında bu açıkçabelirtilmemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan, ilgili meclis komisyonunda, yukarıda dile getirilen hataların düzeltileceğini umduklarını belirterek görüşlerini şöyle tamamladı:

 

“Kalkınma Ajanslarını bu yasa tasarısında olduğu gibi DPT’nin bölge teşkilatı gibi tasarlamak, sivil topluma, iş dünyasına bu oluşumlar içinde gereken yeri vermemek, merkeziyetçi anlayıştan sıyrılamamak, yerel ve bölgesel dinamikleri harekete geçirme fırsatını heba etmekle eşdeğer olacaktır. Ajansların yönetim kurulları özel sektör ve sivil toplum  ağırlıklı olmalı, bu kurullara üyeler seçimle gelmeli, ajansların bölgesel eşitsizlikleri giderici bir yapıda çalışması tasarıda güvence altına alınmalıdır.”

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Nihan Erçetin – TÜRKONFED

Telefon: 0212 251 73 00

E-posta: nercetin@turkonfed.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), beş bölgesel ve bir sektörel federasyon tarafından kuruldu. İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir  çatı altında toplayan konfederasyonun bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 51 bölgesel dernek; demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik, hazır giyim, ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren 12 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED’in bünyesindeki toplam 63 dernek ile bir araya getirdiği iş insanı sayısı 7400.

Paylaş: