TÜRKONFED Türkiye’nin başarılı girişimcilerini değerlendirdi. Başarı, tesadüf değildir

TÜRKONFED Türkiye’nin başarılı girişimcilerini değerlendirdi. Başarı, tesadüf değildir

TÜRKONFED tarafından ülke çapında yapılan araştırma sonucunda seçilen 24 başarılı girişimcinin ortak yönleri değerlendirildi ve başarıya giden yol tanımlandı.

2008 yılını KOBİ yılı olarak ilan eden TÜRKONFED, ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerin dönüşümü konusunda gerçekçi öneriler içeren bir rapor hazırladı. Prof. Dr. Erol Taymaz’ın başkanlığında hazırlanan ve Türkiye’deki başarılı örneklerin seçilip incelenerek, başarının kaynaklarını inceleyen “KOBİ’lerde Dönüşüm: Küçük Firmaların Büyük Başarıları” raporunun sunumunda 24 başarılı girişimcinin ortak yönleri şöyle sıralandı:

 

1.      Başarı, uzun uğraş ve çabalar sonucu gelmektedir.

2.      Başarılı girişimcilerin büyük çoğunluğu, işyerlerini ilk kurduklarında banka kredisi kullan(a)madıklarını, ilk yatırımlarını kendi birikimleri ile finanse ettiklerini belirtmektedir.

3.      Başarılı girişimciler faaliyet gösterdikleri piyasayı çok iyi bilmekte, tüketicilerin/müşterilerin istek ve taleplerini yakından takip etmekte ve piyasadaki diğer rakip firmaların ürünlerini ve faaliyetlerini yakından izlemektedir.

4.      Başarılı girişimcilerin büyük çoğunluğu ya örgün eğitim sürecinde aldıkları eğitimle, ya da çeşitli şekillerde meslekten yetiştikleri için işletmelerinde gerekli olan teknik bilgiye şahsen sahip kişilerdir.

5.      Başarılı girişimcilerin önemli bir kısmı, teknik bilgi ve pazarlama becerisi arasındaki farkı görerek, bu iki işlevi birbirinden ayırmakta; genellikle ortaklardan biri teknik konularla ilgilenirken, diğeri pazarlama faaliyetleri ile ilgilenmektedir.

6.       Başarılı girişimcilerin en önemli ortak yanları ise, yenilikçi (inovativ) olmalarıdır.

 

Raporda başarılı girişimcilerle yapılan görüşmeler sonucu, bu girişimcilerin daha başarılı olmalarını sağlayabilecek bazı politikalar şöyle özetlendi:

 

1.  İşyeri kuruluş maliyetini düşürecek ve bu işyerlerinin müşterilerine yakın olmasını sağlayacak uygulamalar,

2.  KOBİ’lerin kurulmasını ve büyümesini destekleyecek finansman araçlarının yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi,

3.  Ar-Ge destek programlarının basitleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

 

4.  Mesleki eğitimin özendirilmesi ve mesleki eğitimi sunan/destekleyen KOBİ’lere kamu kaynaklarından eğitim desteği sağlanması,

5.  KOSGEB ve benzeri destek programlarının değerlendirilmesi ve aksayan yanların düzeltilmesi, KOSGEB’in teknik destek anlamında kapasitesinin geliştirilmesi,

6.  KOBİ’lerin yararlanacağı uzmanlaşmış tedarikçilerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik sektörel programların uygulanması.

7.  Kalite standartları ve sertifikasyonun yaygın kullanımı.

 

Rapor sunum toplantısında konuşan TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, amaçlarının başarılı olan KOBİ’lerin nasıl başarılı olduğunun anlamak ve diğer KOBİ’ler ve politika yapıcılar için deneyim ve dersler oluşturmak olduğunu söyledi. Beysel konuyla ilgili şunları söyledi,

 

“TÜRKONFED olarak daima raporlarımızın masa başı değerlendirmeler ve uygulamaya sokulması zor derslerle dolu olmamasına dikkat ediyoruz. Bu raporumuzda da istedik ki, çalışmamız öncelikle gerçek dünyayı yansıtsın. Ayrıca başarısızlığın nedenine değil, başarının sırlarına odaklansın. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bazı KOBİ’ler, tüm zorluklara karşın son derece başarılı olabilmekte, zorlu bir rekabet ortamında hızlı bir şekilde büyüyebilmektedir ve onlardan alınacak birçok ders vardır.”

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:        Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

E-posta: medya@turkonfed.org

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 69 bölgesel dernek  bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik,  nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 96 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil eder.

Paylaş: