TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel: “KOBİ’lere yönelik önlemler acilen devreye sokulmalı ”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel: “KOBİ’lere yönelik önlemler acilen devreye sokulmalı ”

TÜRKONFED’in düzenlediği sempozyumda Türkiye ekonomisinin altyapısal sorunlarının çözümünün KOBİ’lere bağlı olduğu vurgulanarak, krizin etkisini hafifletmek için önlem alınması gerektiği vurgulandı.’

 

Üyelerinin yüzde 95’ini KOBİ’lerin oluşturduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)’in gerçekleştirdiği “KOBİ’lerde Dönüşüm” sempozyumunda KOBİ’lerin mevcut durumları ve gelecekle ilgili beklentileri masaya yatırılırdı.

 

Sempozyumda konuşan TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, Türkiye’nin ekonomi ve üretim altyapısının sağlamlaşması için öncelikle KOBİ’lerin sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Beysel konuyla ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Yüksek stok tutma kabiliyeti olmayan, farklı nitelikteki pazarlara erişim imkanı bulunmayan, sermaye yapıları zayıf KOBİ’lerin krizlerdeki dayanma gücü de zayıftır. Bu olumsuzluklarla baş etmenin başlıca yolu güç birliğidir. Hükümetlerin görevi de bu güç birliğini kolaylaştırmaktır, teşvik etmektir.”

 

Beysel, krizin gelişimini an be an izlemeye takati olmayan şirketleri zamanında ve doğru bilgilendirmenin önemine değinerek, alınabilecek önlemleri şöyle örnekledi;

 

“Kredi imkanları daralan KOBİ’ler için fon tahsis etmek, piyasada güven kaybı nedeniyle geçici bir süre zora düşen KOBİ’lere yönetim, lojistik, pazarlama vs. kolaylıkları sağlamak, krizin gelişimine göre uygulanabilecek önlemlerin bazılarıdır.”

 

Beysel, istihdam ve katma değer yaratan, bölgesel gelişmede etkin rol oynayan, ihracat başarısı gösteren, yeni teknolojiler kullanan KOBİ’lerin başarı öykülerini derleyen bir rapor hazırlığı içinde olduklarını ve raporun Kasım ayı içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ekledi.

 

Açılış konuşmasını Devlet Bakanı Nazım Ekren’in yaptığı ve Prof Dr Erol Taymaz’ın raporla ilgili ön bulguları ilettiği sempozyum, DPT Müsteşarı Ahmet Tıktık, Dünya Bankası Özel ve Mali Sektör Koordinatörü Carlos Pinerua ve Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Francoise Le Bail’in katılımıyla gerçekleştirilen panel ile devam etti. Panelde Avrupa’da ve Türkiye’de KOBİ politikalarının ve Türk KOBİ’lerin küresel ekonomiye entegrasyonunun tartışıldı.

 

Panelde konuşan Dünya Bankası Özel ve Mali Sektör Koordinatörü Carlos Pinerua. KOBİ’lerin temel sorunlarının işletme koşulları ve finansman kaynaklarına ulaşım olduğunu vurguladı. AB ile

 

Türkiye arasındaki gelir farklılığının temelinde düşük iş üretimi olduğunu söyleyen Pinerua, Türkiye’nin yasa ve yönetmeliklerinde çok olumlu düzeltmelerin gerçekleştiğini ama bura rağmen hala önemli eksikliklerin mevcut olduğunu söyledi. Bu konuda verdiği örneklerden bir tanesi de yeni açılan bir firmanın gerekli tüm izinleri almasının tam 188 gün sürmesi ve 25 ayrı işlem gerektirmesi.

 

Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Francoise Le Bail ise panelde yaptığı konuşmada Avrupa’daki KOBİ’lerin de henüz uluslararası piyasaya yeterince açılamadığını söyledi. Le Bail’e göre AB’de, büyük işletmelerin yüzde 28’lik oranına karşılık küçük işletmelerin yalnızca yüzde 7’si ihracat gerçekleştiriyor. Yine küçük işletmelerin yalnızca üçte biri uluslar arası pazara açılabilmeyi başarmış durumda. Le Bail’e göre Türkiye’deki küçük işletmelerde ise yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı çok düşük seviyede.

 

Sempozyumun ikinci bölümünde, raporun ön bulguları arasında başarı stratejileri içinde yer alan başlıklardan etkin girişimcilik ve yenilikçilik konuları ele alındı.

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:        Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

E-posta: medya@turkonfed.org

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 69 bölgesel dernek  bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik,  nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 96 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil eder.

Paylaş: