TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel: "Kıl payı karardan herkesin çıkaracağı dersler var

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel: "Kıl payı karardan herkesin çıkaracağı dersler var

Parti kapatma konusunun siyasi ortamı çok gerdiğini söyleyen Beysel, gelecekte benzer gerilimlerin yaşanmaması için bir an önce ve katılımcı bir yöntem ile yeni ve çağdaş birAnayasa yapılması gerektiğini vurguladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi ilgili mahkeme kararına yönelik görüşlerini açıklayan TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, "Hukuka saygımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Zorda kalan toplumların en önemli mihenk taşı hukuktur. " dedi. Beysel sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Türkiye parti kapatma tartışmaları ile çok zaman kaybetmiştir. Oysa kalkınmamızı gerçekleştirmek ve demokratikleşme sürecimizi tamamlamak için hızla yola devam etmeliyiz. Biz TÜRKONFED olarak parti kapatılmasını çağdaş demokrasi anlayışına  uygun bulmadığımızı her zaman ifade ettik. Ancak bu noktaya gelinmesinde ve özellikle Anayasa Mahkemesi kararının bu kadar kıl payı ile alınmasında, toplumumuzda istikrarı temsil etmesi beklenen tüm kesimlerin sorumlu olduğunu unutmamalıyız.

·                              Demokrasi felsefesinin olmazsa olmaz şartı olan "Kuvvetler Ayrılığı" prensibi ülkemizde uygulanabilseydi,

·                  Siyasi partiler – ülkenin "biz ve onlar" diye ikiye bölünmesi pahasına- yandaşlarının duygularını sömüren popülist anlayışlarını terk edip demokratik geleneklerin yerleşmesi konusunda mücadele vermiş olsalardı,

·                Bürokrasi kendi çerçevesinde kalma becerisini gösterseydi,

şu anda ülkemiz siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan çok daha ileri bir noktada olurdu. Dolayısıyla herkes bu yaşananlardan gerekli dersi almalıdır. "

 

Türkiye'nin sorunlarının çözmek için gereken uzun perspektifli çözüm arayışlarının başında Anayasa konusunun geldiğini söyleyen Beysel, sözlerinin şöyle sürdürdü,

 

"TÜRKONFED olarak daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi, sorunlarımızı aşmak için tümüyle yeni ve çağdaş bir Anayasa yapmak gerekir. Yeni Anayasa'nın amacı Türkiye'nin sorunlarına kısa vadede çözüm getirmek değil, ülkeyi geleceğe taşımak olmalıdır. Yeni anayasa, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla ve insan haklarına dayalı, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletini özümseyen bir metin olarak, tüm vatandaşlarını eşit şekilde kucaklamalıdır."

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:      Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

E-posta: medya@turkonfed.org

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 69 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini  tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 96 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil eder.

Paylaş: