YENİKOBİ PROJESİ MANİSA’DA

YENİKOBİ PROJESİ MANİSA’DA

TÜRKONFED ve Özyeğin Üniversitesi’nin KOBİ’lerin güçlendirmesi amacıyla ortaklaşa yürüttüğü YENİKOBİ projesi, Anadolu kentlerini dolaşmaya devam ediyor

 

TÜRKONFED ve Özyeğin Üniversitesi yetkilileri ve uzmanlar, YENİKOBİ Projesi’nin dördüncü durağı için Manisa’da. İki kurumun beş yıllık bir protokolle birlikte başlattıkları YENİKOBİ projesinin Anadolu’ya açılımı son hızla sürüyor. Proje İstanbul’dan sonra Adana, Bursa ve Ankara’da da iş dünyasına tanıtılmıştı.

 

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Sıtkı Şükürer, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında YENİKOBİ çalışmasının hedefini şöyle tanımladı:

 

“Bu çalışmanın hedefi, KOBİ’lerin girişim sermayesine ulaşmalarının yollarını netleştirmek, yenilik ve Ar-Ge becerisi gelişmiş KOBİ’lerin bu konuda gerek duydukları ön finansman desteğine erişebilmelerine kılavuzluk etmek ve hükümetin bu konunun daha verimli olabilmesine yönelik gerekli mevzuat değişikliği yapmasına olanak sağlayan öneriler getirmektir.”

 

Projenin 2009 yılı teması olan ve özellikle kriz döneminde KOBİ’lerin en temel sorununa çözüm yaratabilmek amacıyla gerçekleştirilen “KOBİ’lerde Finansmana Erişim Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu toplantıları, tanıtım yapılan tüm kentlerde yoğun ilgi ile karşılanıyor.

 

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Akademik Direktörü Prof. Dr. Ali Beba  tarafından verilen ve KOBİ’lerin önemli bir eksikliği olan İş Planı Hazırlama Eğitimi, programın ilgi çeken bölümlerinin başında geliyordu. Ardından aralarında İŞKUR İşgücü Uyum Dairesi Başkanı Ferudun Giresun, KOSGEB Finansman Daire Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu, TÜBİTAK KOBİ Etkinlikleri Alanı Ulusal İrtibat Noktası Abdurrahman Türk TTGV Teknoloji Geliştirme Projeleri Koordinatörü Yücel Telçeken ve Akbank Genel  Müdür Yardımcısı Galip Tözge’nin de olduğu panelistlerin katılımıyla KOBİ’lerde Finansamana Erişim Paneli gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

 

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof Dr. Ali Beba, girişimcilik potansiyeli yüksek KOBİ’lerin kurumsal ve finansal yapılarında gerekli düzenlemeleri yapmaları için farkındalık yaratmayı hedefleyen YENİKOBİ projesinde yer almanın, yeni nesil girişimciler yetiştirmeyi hedefleyen Özyeğin Üniversitesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Beba, proje kapsamında Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından İş Planı Eğitimleri  ve Şirket Aynası gibi araçların geliştirilmesinin yanı sıra, Ar-Ge ve inovasyon içerikli projeler hayata geçirme potansiyeli olan KOBİ’lere ulusal fonlar, AB fonları, girişim sermayesi gibi alternatif finansman kaynakları hakkında bilgiler verildiğini söyledi.

Panelin ardından KOBİ’lerin Sermaye Yapıları ve Temel Finansman Sorunları konularında yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirildi.

 

YENİKOBİ projesi Kasım ayında Diyarbakır’da yapılacak toplantı ile devam edecek.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:      Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

 

 

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 66 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 94 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil eder. Detaylı bilgi için www.turkonfed.org

 

 

 

Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Özyeğin Üniversitesi, Türkiye ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli olacak yaratıcı, özgün, faydalı ve uygulanabilir bilgi üretmeyi ve üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesi sürecinde aktif bir rol oynamayı hedeflemektedir. Toplumu geliştirmenin üniversitenin itici gücü olduğu inancından yola çıkarak, Özyeğin Üniversitesi; öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını ve işbirliği içinde olduğu kurumları, toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun çözümler yaratmak için harekete geçirmektedir. Tüm bireylere ve organizasyonlara araştırma ve geliştirme hizmetleri sunarak ekonomik kalkınmayı desteklemek üniversitenin hedefleri arasındadır. Detaylı bilgi için www.ozyegin.edu.tr

Paylaş: