Maliye’nin açıklaması kamu vicdanındaki soru işaretlerini gidermeye yetmiyor

Maliye’nin açıklaması kamu vicdanındaki soru işaretlerini gidermeye yetmiyor

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, son uygulamalardaki vergi cezalarının, Başbakan’ın muhatabını hedef gösteren tavrından sonra tezahür etmiş olmasının kamu vicdanında soru işaretleri yarattığını ve Maliye Bakanlığı açıklamasının bu kuşkuları gidermeye yetmediğini söyledi.

Maliye Bakanlığı tarafından Doğan Yayın Holding’e verilen 3.75 milyar dolarlık ceza ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, vergi kaçaklarına izin verilmemesini her zaman savunduklarını ancak son uygulamaların, ceza sisteminin bir baskı aracı olarak kullanıldığı endişesi yarattığı görüşünü dile getirdi. Basın açıklamasında konuyla ilgili görüşler şöyle yer aldı:

 

“TÜRKONFED, bir taraftan kamu vicdanını yaralamayacak çağdaş bir vergi sisteminin yerleştirilmesinin, diğer taraftan kayıt dışı ile mücadele edilerek, herkesin vergisini dürüstçe vermesi sağlanarak haksız rekabete izin verilmemesinin önemini her fırsatta ifade etmektedir. Ancak özellikle KOBİ’lerden oluşan iş insanları olarak bizlerin, Türkiye’de vergi cezalarının siyasi baskı aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı hususunda tereddütlerimiz maalesef daima olmuştur.

 

Son günlerde bir medya kuruluşunun maliye tarafından takibe alınıp, kuruluşun çökmesine neden olabilecek bir ceza almasını bu bağlamda endişe ile izlemekteyiz. Denetimin ve cezanın Başbakan’ın ilgili kuruluşu siyasi söylevlerinde hedef göstermesinden sonra gelmesi ve oranının bu kurumu ortadan kaldırmaya yetecek büyüklükte olması, bu karmaşık konudaki tereddüdümüzün kaynağıdır.

 

Hükümetin demokratik açılım konusunda yarattığı tartışma ortamını desteklediğimiz bugünkü süreçte, geçmişimizden gelen “siyasi rakipleri yok etme” hastalığının nüksettiği görüntüsünün sürece verdiği büyük zararın altını çizmek istiyoruz. İdari işlemin haksızlığının ispatı için başvurulabilecek yargı sürecinde denetime muhatap firmanın yok olabileceği, diğer deyişle firmanın adalet önünde haklılığını ispat etmesi halinde dahi aldığı yaranın onarılamayacak olması, Türk mali ve siyasi sistemi adına unutulmayacak bir yeni hatamız olarak tarihe geçebilir.

 

Görüşümüz, Maliye Bakanlığı tarafından denetimin siyasallaştığı iddiasına yönelik dün yaptığı açıklamanın kamuoyunu ikna etmek açısından yeterli olmadığı yönündedir. Yapacak çok işimiz, kat edecek çok yolumuz var. İktidarın, özellikle de bürokrasinin uygulamalarının tarafsız olduğu hususunun tereddüde mahal vermemesi, ceza vermeye yetkili kurumların adaletin herkes için gerekli olduğu hususunu göz ardı etmemesi, TÜRKONFED olarak temennimizdir.”

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:      Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 340 8181

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 66 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 94 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil eder. Detaylı bilgi için www.turkonfed.org

Paylaş: