YÖK kararları, eğitim sistemimizdeki kördüğümü çözmekte yetersiz.

YÖK kararları, eğitim sistemimizdeki kördüğümü çözmekte yetersiz.

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, genel hatlarıyla yeni üniversite giriş sistemini ve katsayının kaldırılmasını olumlu bulmakla birlikte, alınan kararların eğitimimizin köklü reform ihtiyacına cevap vermekten, eğitim sistemimizdeki kördüğümü çözmekten uzak olduğunu söyledi.

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, yeni üniversite giriş sistemini ve YÖK’ün katsayıları kaldırmasını değerlendirdi. Sınav sayısının artmasının öğrencileri daha çok çalışmaya, daha bilgili olmaya zorlayacağını söyleyen Beysel, katsayının kalkmasını bir yanlışın düzeltilmesi olarak yorumladıklarını belirtti. Yeni sistem sayesinde meslek eğitimini seçen becerili genç sayısının artacağının, ancak daha yapılması gereken pek çok değişiklik olduğunun altını çizen Beysel, meslek eğitiminin yıllardır TÜRKONFED’in ve üye derneklerinin temel çalışma konularından biri olduğunu da hatırlattı.

 

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, YÖK’ün bu kararının meslek liseleri önündeki psikolojik duvarı kaldırmada etkili olacağını belirtti. Ancak bu koşullarda, eğitim kalitesi düşük ve müfredatı genel liselerden farklı olan meslek liseleri mezunlarının üniversiteye girmelerinin pratikte kolaylaşmadığının da altını çizdi. TÜRKONFED Başkanı, “Biz meslek eğitiminin amacının, zorlu rekabet koşullarında çalışan iş dünyasına kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu düşünüyoruz. TÜRKONFED bu misyonu yüklenen gerçek meslek liselerinin kalitesinin yükseltilmesi ve katsayı engelinin kaldırılması gerektiğini yıllardır söylüyor. Ancak yeni sistem bu haliyle sadece imam hatip lisesi mezunlarına avantaj sağlıyor. Halbuki imam hatiplerin iş dünyasının talep ettiği donanımlı elemanları yetiştirmediğini, bu bağlamda gerçek meslek liseleri olmadığını anlamak gerekiyor” dedi.

 

Meslek liselerinin yüksek teknik bilgiye ve pratiğe sahip teknik elemanı yetiştirebilen kurumlar olması gerektiğini de ekleyen Beysel, TÜRKONFED’in 2006 eğitim raporunda da yer almış olan “İmam hatip liseleri, meslek eğitiminin değil, din eğitiminin ve/veya genel eğitimin bir alt başlığı olarak tartışılmalıdır” tezlerini tekrarladı.

 

Beysel “Eğitimde çok büyük kalite sorunlarımız varken, kaynaklar yetersizken, öğretmen ve derslik açığı her gün artarken, işsizlik kronikleşmiş, sanayici kalifiye eleman bulmakta güçlük çekerken sadece katsayıları kaldırmak gerekli ancak çok yetersiz bir adım olmuştur. Bugün   ilk ve orta eğitimin temel sıkıntılarını, akademik eğitimimizdeki yetersizlikleri, akademik eğitim ile meslek eğitiminin farklılıklarını ve bu konularda yapılması gereken kapsamlı reformları da eşzamanlı ve önyargısız olarak tartışıyor olmamız gerekir.” diyerek devam etti.

 

Beysel, onlarca yıldır eğitim üzerinden siyaset yapıldığını, halbuki Türkiye’nin geleceğe güvenle bakabilmesi için eğitimin, siyasete alet edilemeyecek kadar hayati bir unsur olduğunun anlaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

 

TÜRKONFED 2006 yılında Eğitim Reformu Girişimi ile birlikte Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler raporunu yayınlamış ve bu görüşlerini tüm ilgili kesimlerle paylaşmıştı.

Rapora

http://www.turkonfed.org/rapor/BECERILER   YETERLILIKLER_ve_MESLEK_EGITIMI.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:      Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 66 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 94 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil eder. Detaylı bilgi için www.turkonfed.org

Paylaş: