YENİKOBİ PROJESİNİN ÜÇÜNCÜ DURAĞI BURSA

YENİKOBİ PROJESİNİN ÜÇÜNCÜ DURAĞI BURSA

TÜRKONFED ve Özyeğin Üniversitesi’nin birlikte gerçekleştirdikleri YENİKOBİ projesi, Adana ve Ankara’dan sonra Bursa’da da yoğun ilgi ile karşılandı

TÜRKONFED   ve   Özyeğin   Üniversitesi’nin   beş   yıllık   bir   protokolle       başlattıkları,

“YENİKOBİ” projesinin Anadolu’ya açılımı s

on hızla sürüyor. Projenin 2009 yılı teması olan “KOBİ’lerde Finansmana Erişim  Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu toplantılara her gidilen kentte yoğun ilgi gösteriliyor ve diğer kentlerden de talep geliyor.

 

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut’un katılımı ile Bursa’da gerçekleştirilen proje lansmanında, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Akademik Direktörü Prof. Dr. Ali Beba İş Planı Hazırlama Eğitim verdi. Turkven, TÜBİTAK, KOSGEB ve Akbank temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirilen KOBİ’lerde Finansmana Erişim panelinde ise bölge sanayicileri KOBİ’lere finansman sağlayan kurumlarla sıkıntılarını nasıl aşacaklarını tartıştı.

 

TÜRKONFED Genel Sekreterliği ve Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi koordinasyonunda yürütülecek YENİKOBİ projesi, KOBİ’lerin global krizle beraber, giderek artan rekabet ortamında yeniklikçi projelere imza atabilmeleri ve büyüyebilmeleri için kurumsal yapılarının güçlendirilmesi amaçlıyor.

2009 yılının teması olan “KOBİ’lerin Finansmana Erişim Sorunları ve Çözüm Önerileri”nde beş alt çalışma başlığı yer alıyor. Bunlardan ilki, Şirket Aynası adı verilen, web tabanlı bir program. Bu programa katılan KOBİ’ler fonlara ve finansmana ulaşma konusunda ne durumda olduklarını görebilecek ve internet üzerinden dolduracakları anket sonucunda kendilerini niceliksel olarak değerlendirebilecekler. İkinci çalışma, KOBİ’ler İçin İş Planı Eğitimleri. Bu eğitimlerde başarılı iş planlarından örnekler de verilecek. Projede yer alan üçüncü altbaşlık, finansmana erişim sorunlarının aşılmasında KOBİ’lerin bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik olarak düzenlenecek Krizde Finansmana Erişim Sorunları  ve Çözüm Önerileri Panelleri. Dördüncü çalışma, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik  Merkezi tarafından talep eden KOBİ’lere özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi. Son altbaşlık ise, tüm çalışmanın bir araya getirileceği, KOBİ’lerin kriz ortamında yaşadıkları finansmana erişim sorunlarını tanımlayan ve bu sorunların ortadan kalkması için yapılması gerekenlere yönelik çözüm önerilerinin bir rapor ile ilgililere ve kamuoyuna sunulması.

 

 

 

 

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, Bursa’da yapılan toplantıda projelerinin önemine değinirken şu görüşleri dile getirdi:

 

“Ankara ve Adana’dan sonra benim şehrim olan Bursa'da da gördüğümüz ilgi beni çok gururlandırdı. YENİKOBİ projesinin tüm KOBİ’ler için ve daha da iddialı olmak gerekirse Türkiye ekonomisi için önemli bir mihenk taşı oluşturacağına inanıyorum.”

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut ise yaptığı konuşmasında, KOBİ’lerin gerek finansmana erişim gerekse kurumsallaşma sürecinde eğitime yatırım yapmaları gerektiğinin farkında olduklarını ve YENİKOBİ projesini bu beklentiye yönelik tasarlandığını söyledi. Erkut, girişimcilik potansiyeli yüksek KOBİ’leri doğrudan etkileyen böyle bir  projede yer almanın, yeni nesil girişimciler yetiştirmeyi hedefleyen Özyeğin Üniversitesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:      Cüneyt Uzunoğulları

Telefon: 0532 3408181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): İş dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonlarına bağlı 66 bölgesel dernek bulunur. Sektörel federasyonlar ise, ambalaj alanında faaliyet gösteren Ambalaj Dernekleri Federasyonu, inşaat sektörü derneklerini bir araya getiren Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve demir çelik, otomotiv, gıda, kimya, müteahhitlik, nakliye, lojistik, asansör, kırtasiye, fuarcılık, sağlık gereçleri gibi çok sayıda sektör derneğini tek çatı altında toplayan Sektörel Dernekler Federasyonu’dur. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 94 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 9600 iş insanını temsil eder. Detaylı bilgi için www.turkonfed.org

 

 

 

Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Özyeğin Üniversitesi, Türkiye ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli olacak yaratıcı, özgün, faydalı ve uygulanabilir bilgi üretmeyi ve üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesi sürecinde aktif bir rol oynamayı hedeflemektedir. Toplumu geliştirmenin üniversitenin itici gücü olduğu inancından yola çıkarak, Özyeğin Üniversitesi; öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını ve işbirliği içinde olduğu kurumları, toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun çözümler yaratmak için harekete geçirmektedir. Tüm bireylere ve organizasyonlara araştırma ve geliştirme hizmetleri sunarak ekonomik kalkınmayı desteklemek üniversitenin hedefleri arasındadır. Detaylı bilgi için www.ozyegin.edu.tr

Paylaş: