“Büyüyen KOBİ’ler” Hatay’da buluştu

“Büyüyen KOBİ’ler” Hatay’da buluştu

TÜRKONFED ve TÜSİAD, “Büyüyen KOBİ’ler” toplantı dizisinin ikincisini Hatay’da düzenledi. Toplantıda TÜRKONFED ve TÜSİAD tarafından hayata geçirilen BORGİP ile ilgili bilgi de verildi. Toplantının açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerin, verimlilik politikalarının merkezinde olması gerektiğini vurguladı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) işbirliği, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)  ev sahipliğinde düzenlenen "Büyüyen KOBİ'ler" toplantılarının ikincisi 6 Şubat 2016 tarihinde Hatay’da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmaları, Hatay Valisi Ercan Topaca, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin ve Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıçlar tarafından yapıldı.

“KOBİ SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALIDIR”

“TÜRKONFED olarak gücümüzü, ülke ekonomisinin de omurgasını oluşturan KOBİ’lerimizden alıyoruz” diyen TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, değişen dünya ekonomik sisteminde KOBİ’lerin verimlilik ve işgücü istihdamının artışına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bölgesel kalkınmanın TÜRKONFED’in en önemli misyonu olduğunu ifade ede Kadooğlu, “Bölgelerarası eşitsizliğin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimizdir. Özellikle KOBİ’lerde Finansmana Erişim, KOBİ’lerde Dönüşüm raporlarımızla; girişimcilik ve rekabette, verimlilik politikalarının merkezinde KOBİ’lerimizin olması gerektiğini söylüyoruz” dedi.

KOBİ’lerin son 10 yılda Türkiye ekonomisindeki ağırlığı arttığına dikkat çeken Kadooğlu, verimlilik ve iş gücüne katılım noktasında istenen seviyeye gelişmediğini hatırlattı.  Kadooğlu, şöyle devam etti: “TÜİK verilerine göre KOBİ’ler toplam girişim sayısının yüzde 98’ini, istihdamın da yüzde 78’ini oluşturmaktadır. Yeni dünya düzeninde küresel rekabet gücümüzün en önemli ayağı olan KOBİ’lerimiz, sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da kendilerini geliştirmelidir. Bugün her alanda teknolojiyi kullanan, kalite ve inovasyona önem veren firmalar, büyüklüklerine bakılmaksızın, rakiplerini geride bırakmaktadır. Günümüz teknolojisinin yarattığı imkânlar düşünüldüğünde artık iş yapma modelleri de değişmektedir. Dijital ekonomi, yeni bir ekonomik sistemin, yani bilgi ekonomisinin kalp atışlarıdır. Bugün artık, büyük balığın küçük balığı değil, hızlı balığın yavaş balığı yediği bir küresel sistem söz konusudur. Evet, bilgi teknolojilerini doğru kullanan, verimlilik ve üretimde; kaliteyi, Ar-Ge ve inovasyon temeli atan, doğru pazar kanallarıyla ürün ve hizmeti etkin bir şekilde dağıtan KOBİ’ler ayakta kalacaktır.”

 

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir olmasının yolunun, kaynağın, üretkenliği ve verimliliğinden geçtiğini söyleyen Kadooğlu, “Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP), üretkenlik, işgücü istihdamı, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ’lerimizin küresel rekabet gücünü artıracaktır. KOBİ’lerimiz, büyümek için bir yandan yatırımlarını geliştirmeli, diğer taraftan da teknolojik altyapıya, özellikle bilişim teknolojilerine yatırım yapmalıdır. KOBİ’lerimizin sadece üretimde değil, süreç, organizasyon ve pazarlama faaliyetlerinde de inovasyona ağırlık vermeleri gerekmektedir. Doğrudan devlet eliyle gerçekleştirilecek destekler ve yasal mevzuat değişiklikleri dışında KOBİ’lerimizin krediye erişimi artırılmalı, finans araçları çeşitlendirilmeli, ihracat yapabilme kapasiteleri desteklenmeli, yeniden bir yapılandırma süreci başlatılırken, ‘Önce küçüğü düşün ilkesi’ ışığında, topyekûn bir ‘Kobi Seferberliği’ başlatılmalıdır.”

“KOBİ’LERİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDELENİYOR”

Açılış konuşmalarının hemen ardından TÜRKONFED ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk, BORGİP ile ilgili bilgi verdi. TÜRKONFED ve TÜSİAD işbirliği ile hayata geçirilen BORGİP’le bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde refahın artırılması amacıyla, bölgedeki girişimci ve KOBİ'lerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ünlütürk’ün sunumunun ardından “KOBİ’lerde Teknoloji Kullanımının Artırılması” konulu bir de panel düzenlendi. Panelin açılışını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Başkanı Esin Güral Argat yaptı. TÜSİAD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu Başkanı Erol Bilecik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin konuşmacıları arasında ise, HP Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Erman Karaca yer aldı. Panel kapsamında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Dijitalleşme Endeksi ve Hatay İli Dijitalleşme Verileri” konulu bir de sunum gerçekleştirdi.

“KOBİ’lerde Teknoloji Kullanımının Artırılması” konulu panelde teknoloji kullanımının KOBİ’lerin rekabet gücü, pazar payının artırılması ve yenilikçilik açısından katkıları ele alındı.  KOBİ’lerde teknoloji kullanımının artırılması için kullanılabilecek finansman modelleri, ilave teşvikler ve hibe programlarına da değinildi.

Paylaş: