TÜRKONFED, Tekirdağ ekonomisi için "Yol Haritası" hazırladı

TÜRKONFED, Tekirdağ ekonomisi için "Yol Haritası" hazırladı

TÜRKONFED ve Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ için “Plansız Sanayileşme Tuzağından Çıkış Stratejileri ve 2023 Senaryoları” adlı raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapor; il mülki idare amirleri, yerel aktörler, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı bir toplantı ile 20 Ocak’ta tanıtıldı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), bir iş dünyası örgütü ve düşünce kuruluşu misyonu ile “Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler” rapor serisine Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile hazırlanan Tekirdağ raporu devam etti. “Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Tekirdağ İçin Plansız Sanayileşme Tuzağından Çıkış Stratejileri ve 2023 Senaryoları” raporu tanıtım toplantısı, 20 Ocak 2016 tarihinde Çorlu Hiton Garden Inn Hotel’de düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün, Trakya Sanayici ve İş Adamları Federasyonu (TRAKYASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Süleymanoğlu, Çorlu İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ÇİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Öğücü ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’in katılımıyla düzenlendi. Raporun tanıtımı TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu ve TÜRKONFED Ekonomi Uzmanı Yasemin Özbal tarafından gerçekleştirildi.

Rapor, yatırımcılara, girişimcilere, kamu görevlilerine, iş dünyasına ve akademisyenlere bir başvuru kaynağı sunmak, il ve bölgenin gelecek dönem politikalarının yol haritasını ortaya koymak amacıyla hazırlandı. TÜRKONFED olarak “Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler” rapor serisi 2012 yılında yayımlanan “Çorum Modeli ve 2023 Senaryoları” ile başladı. 2014 yılında “Tunceli Modeli ve 2023 Senaryoları”, 2014 yılında da Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli raporları tamamlandı. 20 Ocak 2016 tarihinde tanıtılan “Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Tekirdağ İçin Plansız Sanayileşme Tuzağından Çıkış Stratejileri ve 2023 Senaryoları raporu ile TÜRKONFED, sivil toplum örgütü ve düşünce kuruluşu misyonuna yeni bir halka daha ekledi.

“TEKİRDAĞ ÖNEMLİ BİR SANAYİ KENTİDİR”

Tekirdağ’ın Türkiye’nin en fazla nüfus artış hızına sahip ikinci ili olduğunu ifade eden Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, kentte bulunan 13 OSB ile aynı zamanda en çok OSB’ye sahip ikinci ili olduğunu da söyledi. Türkiye’nin 500 sanayi kuruluşundan 56’sının Tekirdağ’da faaliyet gösterdiğini aktaran Vali Salihoğlu, “Tekirdağ çok önemli bir sanayi kentidir. Ancak bu tarım sektörünün göz ardı edildiği anlamına gelmesin. Aynı zamanda Türkiye’nin en verimli tarım arazilerine sahip bir kenttir. Sanayileşme kadar tarım sektörü de kentimizin çok yönlü ekonomisine bir örnektir.”

Çorlu’nun geçişten bugüne plansız bir gelişme gösterdiğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysal, plansız sanayileşmeden en çok yerel yönetimlerin etkilendiğini vurguladı. Baysal, “Plansız sanayileşme kentin göç sorununu artırdı. Kente gelenlere yaşam alanlarından altyapıya kadar birçok ihtiyacın kısa sürede karşılanması ihtiyacını doğurdu. Plansız sanayi, kuruluşları bugün OSB’ler çatısı altında bulunuyor. Çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden bazı sanayi kuruluşlarının varlığı sorun yaratmaktadır. Sanayileşme, kalkınmayı ve moderniteyi beraberinde getirmektedir. Ancak bu sanayileşmenin de çevre ve insan sağlığına dikkat etmesi ve planlı bir gelişim göstermesi önemlidir.”

“TEKİRDAĞ, SANAYİ İÇİN ÖNEMLİ ÇEKİM MERKEZİDİR”

TÜRKONFED’in bölgesel kalkınmadan KOBİ’lere, mesleki eğitimden iş dünyasında kadın konusuna, istihdam ve gelir dağılımından demokratikleşme alanlarına kadar çok önemli konularda raporlar hazırladığını belirten TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Tekirdağ raporu ile kente ait potansiyelleri, fırsatları, riskleri ve diğer iller ile ilişkisini incelediklerini söyledi. Kadooğlu şöyle devam etti: “Tekirdağ’ın ekonomik gelişimi, sanayinin İstanbul dışına çıkması ve ulaştırma olanakları zengin olan doğu ve batıdaki yerleşim birimlerine yönelmesi ile gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisinin dörtte birini oluşturan İstanbul, bu özelliği nedeniyle sanayi için en önemli bir çekim merkezidir. Sanayinin İstanbul’dan taşınmasının gündeme gelmesiyle, İstanbul’a yakın ve ulaştırma imkanları elverişli bölgeler, bu özellikleri nedeniyle sanayileşme ivmesi yakalamıştır. Bu çerçevede Kocaeli ve Bursa’nın yanı sıra İstanbul’a sadece 136 kilometre mesafede olan Tekirdağ da, İstanbul’dan taşan sanayiye ev sahipliği yaparak gelişmeye başlamıştır. Tekirdağ’da gelişen sanayi, ilin dış ticaret performansını da yükseltmiştir. Türkiye’deki diğer illerle kıyaslandığında Tekirdağ geniş bir ürün sepetini, çok sayıda pazara ihraç edebilmektedir.

Hızlı sanayileşme Tekirdağ için parlak bir performans yaratsa da, bu sanayileşme kendi içinde sorunları da barındırıyor. Çünkü hızlı sanayileşme süreci, başından iyi planlanıp yönetilememiş ve bu nedenle, çevre, tarım ve sosyal yapıda sorunlar yaşanmıştır. Sorunların bugün ulaşmış olduğu nokta, sanayileşme sürecinin devamı açısından da risk yaratmaktadır. Bu sorunların başında sanayileşmenin tekstil, giyim, kimya, metal gibi az sayıda sektörde ve genelde düşük teknolojili alanlarda yoğunlaşmış olmasıdır. Tekstil ve giyim, tüm istihdamın yüzde 50’sini oluşturmaktadır. Düşük teknolojiye dayalı bu sanayileşme yapısı şimdi yaratmış olduğu çevre tahribatı nedeniyle tıkanma riski ile karşı karşıyadır.”

“YEREL AKTÖRLERİN GÜÇ BİRLİĞİ ÖNEMLİDİR”

Tekirdağ’da tüm sanayileşme sürecine rağmen, ekonomik aktiviteler içinde tarım sektörünün hala ağırlığının olduğunu hatırlatan Kadooğlu, “Ancak tarım sektörü de çevresel, fiziksel ve genç nüfusun tercih etmemesi gibi nedenlerle ciddi bir tehdit altındadır. İşte raporumuz da, riskleri ve tehditleri ele alırken, aynı zamanda önerilerle çözümler getirmekte ve Tekirdağ’ın potansiyellerini nasıl kullanması gerektiğine ışık tutmaktadır. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için karar alma mekanizmalarının etkin işletilmesinin önemi büyüktür. Kentin yerel aktörlerinin, yani sivil toplum örgütleri, odalar, üniversite, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, belediye ve valiliğimiz arasında ilişkileri geliştirecek bir ortam yaratılmalıdır. Kentin ekonomik ve sosyal geleceği ancak tüm aktörlerin bir araya gelerek güç birliği yapmasıyla gelişebilir. Kurumlar ve kuruluşlar arasında işbirliği kültürünün geliştirilmesi bu anlamda şarttır” dedi.

Plansız sanayileşmenin plansız bir kentleşme yarattığına vurgu yapan ÇİSAD Başkanı Celal Öğütçü de, hızlı göçün demografik yapıyı da bozduğunu, çarpık kentleşme ve plansız sanayileşmenin sonuçlarının bugün ekonomik yapıda da sıkıntı yarattığını aktardı. Bölge kalkınmasına ve bölgenin yönelik yerel dinamiklerin analiz edilmesi ve bölge yatırım ortamının etkin değerlendirilmesi için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin ekonomik performansını değerlendirdiklerini belirten Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bölge ekonomisine dönük farklı paydaşlarla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. TRAKYASİFED Başkanı Aynur Süleymanoğlu da bölgedeki gelişmenin Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağını, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yönünde önemli adımlar atacağını söyledi.

Paylaş: