10. Rekabet Kongresi Çalıştayı TÜRKONFED Merkezi'nde Düzenlendi

10. Rekabet Kongresi Çalıştayı TÜRKONFED Merkezi'nde Düzenlendi

10. Rekabet Kongresi’nde; özellikle ara girdilerin dış ticaretinde liberal ve akıllı düzenlemeler geliştirilerek yüksek katma değerli üretim artışının nasıl sağlanabileceği tartışılacak. Bu tartışmaya ışık tutmak ve sektörel derneklerin görüşlerini içeren bir bildiri hazırlamak amacıyla düzenlenen çalıştay da, kongreye bir ön hazırlık niteliği taşıyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından 2005 yılından bugüne düzenlenen Rekabet Kongresi, 28 Ocak 2016 tarihinde 10.kez düzenleniyor. “Rekabet Gücü, Girdi İthalatı Politikalrı ve Akıllı Üyesi, Almanya’nın önceki dönem Ekonomi ve Teknoloji Federal Bakanı ve Şansölye Yardımcısı Dr. Philipp Rösler olacak. Kongreye sayılı haftalar kala, TÜRKONFED Genel Merkezi’nde bir de çalıştay düzenlendi. 7 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen çalıştayda bir araya gelen farklı sektörlerin dernek yöneticileri ve uzmanlar, kongrenin ana teması üzerine bir ortak akıl ve fikir alışverişinde bulundu
 
SEDEFED Başkanı Sefa Targıt’ın ev sahipliğinde bir araya gelen katılımcılara ilk olarak Dr. M. Fevzi Toksoy (ACT ECON Rekabet ve Düzenleme Yönetici Ortağı) tarafından çalıştay konsepti sunumu yapıldı. SEDEFED Genel Sekreteri ve TÜRKONFED Genel Sekreter Yardımcısı Emre Tamer de çalıştayda, katılımcılarla “Rekabet Gücü ve Dış Ticaret Önlemleri” ile ilgili sunumunu paylaştı.
 
KONGREYE ÖN HAZIRLIK
 
Türkiye’de imalat sanayisi son derece farklı uzmanlıklar geliştirmiş bir yapıya sahip. Aynı anda ana ve yan sanayilerin kendine yer bulabildiği bu yapıda, değer zincirleri bütüncül olarak kapsanıyor. Türkiye’deki çok sektörlü yapı nedeniyle, “Ticaret Politikası Savunma Araçları” bir sektör için fayda yaratırken diğer sektörlerin zarar görmesine yol açabiliyor. Bu nedenle, korumacılık ve müdahalecilik tartışmalarının ötesinde, akıllı regülasyonlar seviyesindeki politika araçlarına ihtiyaç duyuluyor. 10. Rekabet Kongresi’nde; özellikle ara girdilerin dış ticaretinde liberal ve akıllı düzenlemeler geliştirilerek yüksek katma değerli üretim artışının nasıl sağlanabileceği tartışılacak. Bu tartışmaya ışık tutmak ve sektörel derneklerin görüşlerini içeren bir bildiri hazırlamak amacıyla düzenlenen çalıştay da, kongreye bir ön hazırlık niteliği taşıyor.
 
Çalıştayda tartışılan konular ise şu sorular ışığında geliştirildi:
 
  • Değer zinciri içindeki ara girdi üreticisi rollerini dikkate alarak, ithalat politikalarının sektörünüzü ne ölçüde koruduğunu yorumlar mısınız? Bu alandaki iyi ve kötü örnekleri paylaşabilir misiniz?
  • Ana sanayi bakış açısı ile, ara girdi ithalat politikaları sektörünüzdeki tedarik yapısını nasıl etkiliyor? Olumlu ve olumsuz örnekleri paylaşabilir misiniz?
  • Ara girdi tedarik politikaları sektörünüz içindeki yerli ve yabancı firmalar ile olan rekabeti nasıl etkiliyor?
  • Ara girdi tedarik politikalarını oluşturan kurumlar ile ilgili deneyimlerinizi paylaşır mısınız? (Ekonomi Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Çevre Bakanlığı, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı…)
  • GİTES, Ar-Ge Merkezleri, Teşvik Sistemi gibi hükümet politikaları ile sektörünüzdeki tedarik yapısı ne ölçüde uyumlu? Bugüne kadarki uygulamada karşılaştığınız deneyimler neler?
  • İthalat politikaları inovasyonu, standartlara adaptasyonu ve yüksek katma-değerli üretimi ne ölçüde destekliyor? Deneyimlerinizi paylaşır mısınız?
  • İhracat yaptığınız ülkelerde karşılaştığınız pazara giriş engellerini dikkate alarak, Türkiye'deki uygulamalar ile kıyaslar mısınız?
  • Maliyetlerinizi arttırdığını düşündüğünüz bir düzenleme mevcut mudur? (Ticaret Politikası Savunma Araçları [damping vergisi, gözetim, kota, ek vergi vb.], ithalatı zorlaştırıcı teknik mevzuat, lisans veya ön lisans alınması gibi zorunluluklar, vb.)
  • Yukarıda konu edilen düzenlemeler ile ilgili olarak kamu ile iletişiminizde olumlu/olumsuz deneyimler yaşadınız mı?
ÇALIŞTAY KATILIMCILARI:
 
Sefa Targıt (SEDEFED Başkanı), Fevzi Toksoy (ACTECON), Ö. Ertuğrul Erdoğan (ZÜCDER), İzak Atiyas (Sabancı Üniversitesi), Germiyan Saatçiğlu (TSF), Öykü Korkmaz (TÜRKBESD), Hasan Terzioğlu (ENOSAD), Hayrettin Ege (ARED), Sedat Sami Ömeroğlu (ENOSAD), Sevgi Özçelik (TAYSAD), Bülent Ateş (TAYSAD), Metin Yılmaz (TALSAD), Evren Bingöl (UND), Haluk Sarıaltın (İMSAD), Selçuk Altay (PLASFED), Reha Gür (PAGDER), Selçuk Mutlu (PAGDER), Süfyan Emiroğlu (MAKFED), Suat Lemi Şişik (ACTECON), Ayşin Bektaş (OSD), Özalp Erkey (TKSD), Emre Tamer (SEDEFED/TÜRKONFED), Arda Batu (TÜRKONFED), Özgün Pelit (TÜRKONFED), Hayati Bakış (TÜRKONFED)

Paylaş: