İş İlanı - Hedefler için İş Dünyası Platformu - Proje Direktörü

İş İlanı - Hedefler için İş Dünyası Platformu - Proje Direktörü

TÜRKONFED, şu anda Hedefler İçin İş Platformu'na katılmak üzere bir Proje Direktörü arıyor.

Son Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2022


Açık Pozisyon:

Son başvuru tarihi: 28 Ağustos Pazar

• Başvurular info@turkonfed.org adresine gönderilmelidir.

• Mail konusu "İş Başvurusu: B4G-PD" olmalıdır.

• Ön elemeyi geçen adaylar 29 Ağustos Pazartesi günü mülakata davet edilecektir.


Proje Direktörü İş Tanımı:


Ölçülebilir ÇıktılarBeklenen Temel Sonuçlar/Başlıca İşlevsel Faaliyetler

1. Business for Goals Platformu’nun idari,operasyonel ve finansal yönlerini yönetmek

• Platformun kurucu ortaklarının stratejileri ve ulusal kalkınma öncelikleri doğrultusunda B4G Yönetim Kurulu tarafından geliştirilen ve onaylanan B4G stratejisini denetlemek ve yürütmek,
• B4G Kuruluna rapor vermek ve onunla işbirliği içinde çalışmak ve ilgili tüm bilgilerin toplanması, hazırlanması ve Kurula iletilmesi ve tüm toplantıların tutanaklarının alınması ve sunulması dahil olmak üzere Platform’un genel yönetimini iyileştirmek için Kurul ilişkilerini yönetmek,
• İnsan kaynakları, bütçeleme ve finans, iletişim, etkinlik yönetimi, bağış toplama dahil olmak üzere Platformu’n günlük operasyonlarını yönetmek,
• Sekreteryayı en yüksek standartta performans gösterecek şekilde güçlendirmek ve beslemek.

2. Genel kaynak yönetimi ve kaynak seferberliği• Ortaklık ve finansman tekliflerinin, bağışçı brifinglerinin vb. hazırlanmasının denetlenmesi de dahil olmak üzere sonuçların sunulmasını desteklemek için kaynak ortaklıkları dahil olmak üzere kaynak seferberliğine öncülük etmek.
3. Ortaklıklar, temsil ve savunuculuk• Savunuculuk ağları, kalkınma uygulayıcıları, özel sektör aktörleri ve karar vericiler ve politika yapıcılar ile ulusal ve uluslararası forumlar dahil olmak üzere stratejik ortaklıkları yönetmek,
• Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımlarını teşvik etmek, toplumsal cinsiyet analizi ve toplumsal cinsiyet ana akımlaştırmasında örgütsel öğrenmeyi ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için savunmak.Paylaş: