TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu İstanbul’da uluslararası yatırımcılara seslendi

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu İstanbul’da uluslararası yatırımcılara seslendi

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu; Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Türkiye ve EBCA iş birliğinde düzenlenen, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Polonya Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen "İstanbul Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi"nde açılış konuşması gerçekleştirdi. 

Uluslararası yatırımcı ve kuruluşların yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanımız Tarkan Kadooğlu; “Türkiye’nin yatırım potansiyelini ortaya koymak ve böylesine önemli jeopolitik konuma sahip bir ülke olmanın sorumluluğunu taşımak hepimizin öncelikli işi olmalıdır. Dolayısıyla böylesine uluslararası toplantılar çoğaltılmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının bu sorumluluğu üstlenmesi de ayrıca önemlidir. Türkiye, 1952’den beri NATO’nun en önemli üyelerinden biridir. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyeleri arasında olmakla birlikte, 1995 yılında Gümrük Birliği anlaşmasını imzalamıştır. 2005 yılında Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri resmen başlamış ve Avrupa’nın geri dönülemez bir parçası olma yolunda önemli bir eşik aşılmıştır. Birleşmiş Milletler’in önemli aktörlerinden biri olan Türkiye; Geçici Güvenlik Konseyi üyeliği gibi kritik görevleri de başarıyla yerine getirmiştir. Tabi bununla birlikte Türkiye; Ortadoğu’da, Asya’da, Amerika kıtasında, Rusya’da ve Afrika’da da değerli ve stratejik işbirlikleri gerçekleştirmiş ve bu ülkeler ile olan siyasi ve ekonomik işbirliklerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Dolayısıyla Türkiye, 92 yılda küresel, ekonomik ve siyasi bir aktör olmayı başarmıştır.” dedi. 
 
TÜRKONFED’in Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar ve kuruluşlar için ilk akla gelen adreslerden biri olduğunu dile getiren KADOOĞLU; “Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar yayılan TÜRKONFED’e bağlı 12 bin 500 iş insanı ve 30 bine yakın şirket, Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tecrübeleriyle, yabancı yatırımcılar için de güçlü potansiyel ortaklar olmaktadırlar. Zira TÜRKONFED’e bağlı iş insanlarının yarattıkları toplam istihdam Türkiye’nin tarım ve kamu dışı istihdamının yüzde 55’ini sağlamaktadır. Kamu dışında yaratılan katma değerin yarısından fazlasını üreten TÜRKONFED üyeleri, kurumlar vergisi başta olmak üzere vergi gelirlerinde önemli bir pay sahibidir. Bunun yanı sıra Konfederasyonumuza bağlı iş insanları, Türkiye’nin enerji hariç dış ticaretinin yüzde 83'ünü gerçekleştirmektedirler. 
 
Bu vesile ile kapılarımızın sizlere her zaman açık olduğunu belirtmek isterim. Türkiye’nin ekonomi tabanlı en büyük gönüllü sivil toplum kuruluşu olarak, ülkemize yapılacak her türlü yatırım ve işbirliğine destek olmayı görev bilmekteyiz.” sözleriyle konuşmasını noktaladı. 
 

Paylaş: