İş Dünyası, KOBİ’lerin Rekabet Gücü İçin Mardin’e Çıkarma Yaptı!

İş Dünyası, KOBİ’lerin Rekabet Gücü İçin Mardin’e Çıkarma Yaptı!

Küresel rekabetin önemli oyuncularından olan ve Türkiye ekonomisine can veren KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirmek için TÜRKONFED, Visa ve UNDP iş birliği ile hayata geçirilen “İşimi Yönetebiliyorum” Projesi’nin 5. eğitimi, DİCLESİFED desteği ve MARSİAD ev sahipliğinde Mardin’de düzenlendi. Toplantı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, DİCLESİFED Başkanı Kemal Bilim, MARSİAD Başkanı Abdülnasır Duyan ve Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı açılış toplantısı ile başlayan 2 günlük eğitim programı ile KOBİ’lere, finansal raporlamadan dijital pazarlamaya, e-ticaretten sosyal medyaya yenilikçi iş modelleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Türkiye’den 27 bankanın bir araya gelerek desteklediği ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesi ile, 3 yılda 18 kentte 3.000 KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

Mardin, 17 Ocak 2020- Türk iş dünyası, İşimi Yönetebiliyorum Projesi için Mardinli KOBİ’ler ile bir araya geldi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ve 27 bankanın desteği ile hayata geçirilen İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin beşinci eğitimi Mardin’de gerçekleştirildi. KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen proje ile 3 yılda 18 ilde 3 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) desteği, Mardin Sanayici İş Adamları Derneği (MARSİAD) ev sahipliğinde 17-18 Ocak tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştirilen eğitimde, finansal disiplini sağlamak için gereken bilgilerin yanısıra hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmayı sağlayacak yöntemler Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından anlatıldı.  

Toplantının açılış konuşmaları Mardin Valisi Mustafa Yaman, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, DİCLESİFED Başkanı Kemal Bilim, Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı ve MARSİAD Başkanı Abdülnasır Duyan tarafından yapıldı. KOBİ’leri odağına alan ve Adana, Antalya, Hatay ve Balıkesir’de gerçekleştirilen İşimi Yönetebiliyorum Projesi Mardin toplantısında özel konuşmacı olarak Hedefler için İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Platform’un faaliyetleri hakkında katılımcılara seslendi.  “İşimi Yönetebiliyorum Projesi”nin 2 günlük eğitim programı, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin deneyimli eğitmenleri tarafından hazırlandı.

Mustafa Yaman: “Mardin’in potansiyelini geliştirecek projelere destek vermekten memnunuz”

“Masal şehri Mardin’e hoş geldiniz” diye konuşmasını başlayan Mardin Valisi Mustafa Yaman, İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin bir ayağının Mardin’de olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Vali Yaman konuşmasında şunları söyledi: “Mezopotamya’nın kadim şehri Mardin; ticaret, hizmet, tekstil ve turizm açısından çok önemli illerin başında geliyor. Yatırımlarımızın ve işletmelerimizin kapasitesini artıracak, ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına destek verecek olan bu eğitimleri önemsiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçtik. Son üç senedir başta Mardin olmak üzere bölgemizde bir huzur hâkim… Turizm sektöründe yatırımlar ile 2018-2019 hedeflerini tutturduk. 810 bin misafir aldık. Günübirlik misafirler ile 3,5 milyon insan ziyaret etti. Hedefimiz günübirlikte 5 milyon turist ağırlamak. Mardin’in potansiyelini yükseltecek projelere destek ve katkı vermekten mutluyuz.”

Claudio Tomasi: “KOBİ’lerin geleceğin ekonomisine hazırlıklı hale gelmesi, Türkiye’nin rekabet gücü açısından çok önemli”

UNDP Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise şöyle konuştu: “KOBİ’lerin geleceğin ekonomisine hazırlıklı hale gelmesi, Türkiye’nin rekabet gücü açısından çok önemli. İşimi Yönetebiliyorum projesi ile bu ihtiyacı giderecek bir eğitim programı hazırlandı ve finansal disiplin, ihracatta ve pazara erişimde teknolojiden faydalanma, sürdürülebilirlik ilkeleri gibi her KOBİ’nin içselleştirmesi gereken birçok konuda bu eğitimler aktarılıyor. Umuyorum ki bu anlamlı projenin neticesinde Türk firmaları gelişen pazarların yeni beklentilerine uygun şekilde ve yeni teknolojilerden faydalanarak hızlı büyüme trendini devam ettirecek ve yeni istihdam alanları yaratacaklardır.”

Orhan Turan: “İşimi Yönetebiliyorum, önemli bir KOBİ Seferberliği Projesi”

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Ülkemizin kalkınma yolculuğunda KOBİ’lerimizin        rekabetçilik gücünü, nitelikli insan kaynağı kapasitesini, yönetişimden üretim ve ihracata uzanan değer zincirinde; yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek verimlilik ve yüksek katma değer yaratmasını sağlayacak aksiyonlar alınması önem kazanıyor. Çünkü KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek, kentlerimizin rekabetçiliğini artırıyor ve yerel kalkınma dinamiklerini de harekete geçiriyor. KOBİ’lerimiz büyürse, Türkiye büyüyor. İşimi Yönetebiliyorum Projesi’ni; işini değer yaratarak yöneten işletmelerimizin, sadece nicelik değil niteliklerini geliştirmek üzere hayata geçirdik. Proje ile çağın gerektirdiği bilgi birikimi, tecrübe aktarımı ve mentörlük desteğiyle, KOBİ’lerimizin sürdürülebilirlik yolculuğuna rehberlik ediyoruz. 2020 yılında da İstanbul, Van, Malatya ve Denizli ile devam edecek olan İşimi Yönetebiliyorum, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliğine destek veren önemli bir KOBİ Seferberliği Projesi’dir.”

Ümit Boyner: “KOBİ’ler değerleriyle, çeviklik, esneklik ve dayanıklılık özellikleriyle çok önemli avantajlara sahip”

Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner de konuk konuşmacı olduğu etkinlikte, Mardinli KOBİ’lere seslendi. Ümit Boyner konuşmasında, “Her gün bir yenisi eklenen sorunlar zincirinde çözümün ve sürdürülebilir bir ekonomik yapının parçası olmak şirketler için gelecekte de var olmanın ön koşuludur. Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir bir ekonomi için iş dünyasının alacağı rolü ortaya çıkaran araştırmalar ve sosyal ve çevresel faktörleri göz önüne alan, küçük, orta ve büyük işletmelerin iş yapış şekillerini değiştirecek iş birlikleri geliştiriyoruz. KOBİ’lerin değerleriyle, çeviklik, esneklik ve dayanıklılık özellikleriyle pozitif değişim ve sürekli yenilikçiliği hayata geçirmek için avantajlarının fazla olduğunu düşünenlerdenim dedi.

Kemal Bilim: “Proje, KOBİ’lerimizin sırtındaki yükü hafifletecektir”

DİCLESİFED Başkanı Kemal Bilim yaptığı konuşmada KOBİ’lerin yarattığı istihdam, üretim ve yatırım ile ekonomik yükün büyük bir bölümünü sırtladığını belirterek şöyle devam etti: “KOBİ’lerimizin sırtında da çok önemli yükleri bulunuyor. Bölgemizde KOBİ’lerimizin durumu ise çok daha zor. İçinden geçtiğimiz dönemde özellikle finansman sorunları başta olmak üzere KOBİ’lerimiz kapasitelerini gerektiği gibi kullanamıyor. Haliyle bu durum hem işletmelerimize hem de bölge ve ülkemiz ekonomisine yansıyor. Ekonomimizin en kırılgan yapıları olan KOBİ’lerin dayanıklılığını artırmak, hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bugün bizleri bir araya getiren “İşimi Yönetiyorum Projesi”, işte KOBİ’lerimizin sırtında önemli bir yükü sivil toplum, özel sektör ve uluslararası iş birliği ile hafifletiyor.”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve MARSİAD Başkanı Abdulnasır Duyan da yaptığı konuşmada, Mardin ekonomisi hakkında bilgi verirken, şunları aktardı: “Bölgemizdeki şirketlerin en önemli sorunları; kurumsallaşma, finans kaynaklarına ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve markalaşma olarak sayılabilir. “İşimi Yönetebiliyorum” projesi Mardin’deki şirketlerimize işte bu sorunları aşma noktasında önemli katkı sağlayacak.  Mardin Ortadoğu’ya açılan kapıdır. Mardin’de yatırım yapmak için bütün şartlar uygundur. Herkesi Mardin’e yatırım yapmaya davet ediyoruz.”

Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Bölgemizin etrafındaki ateş hattı bizlere sirayet ediyor. Ortadoğu’daki karışıklıklara rağmen ülkemizin potansiyeline olan inancımız tam. Ülkemizin üzerinde ekonomiden küresel teröre uzanan baskılar olmasına rağmen, bizler potansiyelimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Gençlerimizin eğitim süreçlerine destek verdiğimiz gibi teknolojiyi takip etmeleri ve dijitalleşme konusunda da çalışmalara Mardin TSO olarak destek veriyoruz.”

İş Dünyasının Etkili İsimleri Aile Şirketleri ile Kurumsallaşma Tecrübelerini Paylaştı

Eğitim kapsamında, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu üyeleri aile şirketleri ile kurumsallaşma tecrübelerini paylaştığı bir de panel düzenlendi. Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın moderatörlüğünü yaptığı Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma panelinde Sun Tekstil Kurucu Ortağı Şükrü Ünlütürk, DİMES CEO’su Ozan Diren ve Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy katılımcılara tecrübelerini aktardı.

Eğitim kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, Türkiye ve Dünya Ekonomilerinde Gelişmeler konulu bir konuşma yaptı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Merkezi (CARF) Eğitmeni Prof. Dr. Serhat Yanık’ın Şirketlerin Finansal Röntgeni: Finansal Raporlama eğitiminin ardından, KOBİ’ler Boğaziçi Üniversitesi Finans Merkezi Eğitmeni Fatih Kandemir’den Mali Tahlil ve Finansmana Erişim eğitimi aldı. Eğitimin öğleden sonra oturumunda Stratejist ve eğitmen Azade Özaltun’un KOBİ’lerde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören girişimcilikteki riskler ve be belirsizlikler ile e- ticaret ve yeni pazarlara açılma konusunda eğitim verdi.

İkinci gününde İşimi Yönetebiliyorum eğitimleri Boğaziçi Üniversitesi Finans Merkezi (CARF) Eğitmeni Prof. Dr. Vedat Akgiray ile Türkiye’de ve Dünya’da Hukuk ve Kurumsal Yönetim Paneli ile start aldı. TEB Dijital Bankacılık Pazarlama Müdürü Şahin Gör’ün E-Ticaret ve Online Ödemeler eğitiminin ardından İşimi Yönetebiliyorum Mardin Eğitim Programı, Dr. Aygören’in E-ticaret Girişimcilik ve Vaka Çalışması’nın  ardından Boğaziçi Üniversitesi Finans Merkezi (CARF) Eğitmeni Hüseyin İlteriş Öztürk’ün Strateji ve İş Geliştirme Planı eğitimi ve daha sonra yapılan mini bilgi yarışması, hediye çekilişi ve sertifika töreni ile sona erdi.

Paylaş: