Ekonomide Dayanıklılık ve Değer Yaratmanın Yeni Kodları 11. Rekabet Kongresi’nde Masaya Yatırıldı!

Ekonomide Dayanıklılık ve Değer Yaratmanın Yeni Kodları 11. Rekabet Kongresi’nde Masaya Yatırıldı!

SEDEFED tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Rekabet Kongresi’nde ekonomik ve dijital gelişmeler ışığında sektörel rekabetçilik politikaları ele alındı. İs¸ dünyası, kamu kesimi, akademisyenler ve STK'ların katılımıyla gerçekleşen kongrede, dijitalleşme çerçevesinde rekabetçiliğin yeni kodları masaya yatırıldı. TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve SEDEFED Başkanı Ali Avcı’nın konuşmalarıyla başlayan kongrede rekabetçilik için ekonomide dayanıklılık, verimlilik ve değer yaratmanın detayları da ele alındı.

7 Kasım 2019 / İstanbul - 11. Rekabet Kongresi, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ev sahipliğinde “Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları” ana teması ile 7 Kasım’da Elite World Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) desteği ile gerçekleştirilen Kongre, is¸ dünyasını, kamu kesimini, akademisyenleri ve STK'ları biraraya getirdi. 11. Rekabet Kongre’sinde sürdürülebilir kalkınma yolunda daha etkin bir dijitalleşme süreci hedefiyle hayata geçirilecek yeni politikalar masaya yatırıldı.

Orhan Turan: Orta gelir-Orta demokrasi ve Orta eğitim tuzaklarından kurtulmuş bir Türkiye sürdürülebilir kalkınmayı yakalar.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan açılış konuşmasında zor bir yılın geride kaldığını belirterek şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde ev ödevlerimizi eksiksiz yapmaktan başka çıkış yolumuz görünmüyor. Yaşadığımız yeni çağın ekonomik gücü; verimlilik ve değer yaratma üzerine inşa edilirken; ekonomimizin dayanıklılığını artırmanın öncelikli ev ödevlerimiz arasında olduğunu düşünüyoruz. İhracatımız ve ihracatçı sayımız artıyor ancak katma değer yaratmada, bir “orta gelir tuzağı” döngüsü burada da karşımıza çıkıyor. Nicelik kadar nitelikli ihracatçı firmalarımız için yeni bir eko-sistem inşa etmemiz acil ihtiyaç olarak görülüyor. Orta Gelir-Orta Demokrasi ve Orta Eğitim Tuzaklarından kurtulmuş bir Türkiye’nin sürdürülebilir, rekabetçi ve kapsayıcı bir kalkınmayı sağlayacağına inanıyoruz.”

Orhan Turan, Türkiye’nin teknolojiyi tüketen değil ihraç eden ülkeler arasında yer almak için henüz geç kalmış sayılamayacağını belirterek, “Bulut teknolojisi, veri depolama, veri analitiği, yapay zeka ve siber güvenlik alanları, dijitalleşme devriminde yeni bir fazı işaret ediyor. Kalkınmanın ve rekabetçiliğin bir veri yönetme meselesi haline geldiği çağımızda, dijitalleşmeyi amaç değil, araç olarak kullanmaya başlamanın tam zamanı...” dedi.

Rekabetçiliğin üzerindeki vergi ve enerji maliyetleri baskısının da altını çizen Orhan Turan,  Sürdürülebilir Kalkınma Çağı adı verilen yeni dönemde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde, yeni riskler ve önceliklerin belirlendiğini, dayanıklılık konusunun, rekabetçilikte yeni dönemin önemli kodlarından biri olduğunu vurguladı.

Simone Kaslowski: Rekabete, rekabet öncesi işbirliği ile hazırlanma kültürümüzü geliştirmemiz gerekiyor

Açılış konuşmasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şunları söyledi: “Farklı alanlarda yeni ‘unicorn’ ülkeler görüyoruz. Bilişimde Estonya, sanayide Polonya, tarım teknolojilerinde İsrail öne çıkıyor. Bundan 10 yıl önce küresel arenada olmayan ülkeler dijital dönüşüm rüzgarını doğru zamanda yakaladıkları için kendi markalarını yaratabiliyor; kendileri de birer marka olabiliyorlar. Bizim de Türkiye olarak fırsatları ve riskleri doğru analiz ederek harekete geçmekten başka bir alternatifimiz olamaz. Sağlıklı verilere ve yalın analizlere dayanmayan dönüşüm planlamaları ekonomimizin göze alamayacağı bir risk. Bunun için bilgiyi paylaşarak dönüşümün ivmesini artırmak; cesaretlendirmek; ilham olmak çok kıymetli.”

Simone Kaslowski, ‘rekabete, rekabet öncesi işbirliği ile hazırlanma’ kültürünün geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti: “Sınırlı olan kaynakları en etkili şekilde kullanmalıyız, tekrar yerine bütünleyici işlerle ülkemizi daha ileri taşımalıyız. Dijital teknoloji çözümleriyle rekabet gücünü artıran örnekleri çoğaltmalıyız. Dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi için yerelde teknoloji üretimini desteklememiz gerekiyor.”

Ali Avcı: Ekonominin yükselmesi, öngörülebilir bir iş ortamı oluşturmaktan ve etkin bir tedarik zincirinden geçiyor

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, 11. Rekabet Kongresi’nin açılışında Türkiye’nin önünde yeni bir büyüme fırsatı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Artık rekabetçilik ve kalkınma liginde, ülkelerin yanı sıra kentler, coğrafi bölgeler, sektörler ve şirketler; ülkelerinin rekabetçilik ve marka gücünü artırmak için kıyasıya mücadele içindeler. Diğer yandan, enflasyon, büyüme, sanayi üretimi, ticaret ve güven endeksi gibi ekonominin nabzını ölçen veriler, Türkiye’nin 2019 yılını geride bırakırken yeniden bir büyüme dönemine girebileceğini işaret ediyor. Bu dönemi tetikleyecek en önemli faktörler dijitalleşme, otomasyon ve endüstri 4.0 olarak öne çıkmaktadır. Bu faktörler yakın gelecekteki sanayi politikalarını ve özel sektör reformlarını bugünden şekillendirmektedir. Bu politikalar doğrultusunda Türkiye’de sektörlerin büyümesi, ancak inovasyonla, doğru yatırımlarla ve veri temelli yaklaşımlarla mümkün olacaktır.” Ali Avcı, ekonominin, teknoloji odağında değişen pazar koşullarında yükselmesinin; öngörülebilir bir iş ortamı oluşturmaktan, istikrarlı ve dengeli makro politikalardan ve etkin bir tedarik zincirinden geçtiğini belirtti. 

ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Argüden’in ve Siemens Türkiye Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü Derya İren’in özel konuk konuşmaları ile yer aldığı 11. Rekabet Kongresi’nde iki ayrı panel düzenlendi. SEDEFED Ekonomi Danışmanı Haluk Tükel’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Rekabet Gücü ve Sanayi Politikalarının Gelişimi için Kamu Sektörü 4.0” panelinde, UNDP Türkiye Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan, TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, ve Konfidas Limited Kurucusu ve CEO’su Ram Levi, Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde kamu ve özel sektörün birlikte nasıl daha fazla sinerji yaratabileceği konusunu masaya yatırdı.

Rekabet Kongresi’nde ikinci panel ise “Özel Sektörde Dijitalleşme, İnovasyon ve Ar-Ge’ye Güncel Bir Bakış” başlığıyla düzenlendi. Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen bu panelde Koç Holding Dijital Dönüşüm Danışmanı Murad Ardaç, Reeder Kurucusu Sezen Sungur Saral ve Chain&Chain Technologies Kurucu Ortağı Cüneyt Yetgin dijitalleşme ve inovasyon yolculuğuna dair tecrübelerini paylaştı.

 

SEDEFED Hakkında:

Türkiye ekonomisine yön veren otomotivden züccaciyeye 32 sektörel derneği üzeirnden 5000 iş insanını çatısı altında bir araya getiren SEDEFED, 2004 yılında kuruldu. Sektörlerin rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilirdiği ile başta AB olmak üzere uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesinine yönelik çalışmalar yürüten SEDEFED, sektörel derneklerin ulusal temsilcisi olarak iş dünyasının sivil toplum örgütlerine katma değer yaratmaktadır.

Paylaş: