İş Dünyasının Paydaşları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Bir Araya Geldi!

İş Dünyasının Paydaşları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için  Bir Araya Geldi!

TÜSİAD tarafından düzenlenen “Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır” başlıklı etkinlikte iş dünyasının paydaşları sürdürülebilir kalkınma gündemini ele aldı. Sürdürülebilir kalkınma alanındaki araştırmalarıyla dünya çapında tanınan ekonomist Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs “Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi ancak ortak bir çalışmayla mümkün” mesajını verdi.

TÜSİAD girişimiyle Global Compact Türkiye, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu (B4G), Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Columbia Global Centers | İstanbul işbirliğinde düzenlenen “Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?” etkinliği iş, akademi ve sivil toplum dünyasını buluşturdu. Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yaptığı küresel eylem çağrısını temel alan etkinliğe dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs ana konuşmacı olarak katıldı.

Kaslowski: “Türkiye’nin en öncelikli aksiyon alması gereken alanlar: iklim değişikliği ile mücadele, cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ve eğitimde ilerleme”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şu ifadeleri kullandı:

“4 yıl önce Birleşmiş Milletler günümüz dünyasının en acil aksiyon alınması gereken sorunlarını belirledi ve 2030 yılında daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmak için atmamız gereken adımları ortaya koydu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; 2030 yılına kadar dünya genelinde yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek hedeflerini kapsıyor. Her alanda kalkınma sağlayamadığımız sürece ekonomik büyüme ve sürdürülebilirliği güvence altına alamayacağımızın da altını çiziyor.

Türkiye bu yıl 2. Gönüllü Gözden Geçirme Raporu’nu sundu. Rapor, Türkiye’nin 17 Hedef doğrultusunda kaydettiği ilerlemeyi ortaya koyuyor. Ülkemiz zorlukların üstesinden gelmek için ulusal ve uluslararası işbirliği konusunda önemli adımlar atıyor. Özellikle sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kamu – özel sektör işbirliği projelerinde önde gelen ülkelerden biri olduk. Ancak hala uzun bir yolumuz var. Bu noktada Türkiye’nin en öncelikli aksiyon alması gereken alanlar iklim değişikliği ile mücadele, cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ve eğitim alanında ilerleme.”

Sachs: “Zaman söylemden aksiyona geçme zamanı”

İklim değişikliğiyle etkin mücadelede, yeni iş modellerinin katkısını vurgulayan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın (SDSN) Küresel Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs ise özel sektörün istihdama katkısına ve yenilikçi yatırımlarla geliştirilen iş modellerinin rolüne değindiği konuşmasında şu mesajları verdi:

“Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi ancak ortak bir çalışmayla mümkün.  Tüm ülkelerin sorunları var; ancak paydaşların etkin ve verimli işbirlikleriyle, aslında sorunlara çözümlerimiz de var. Akılcı düşünerek, bilimin peşinden giderek ortak geleceğimiz için sorunlarımızı çözebiliriz. Çin'de yeni şahit olduğum pek çok alanda meydana gelen teknolojik dönüşüm ve dijitalizasyon, sorunların çözümü olduğuna, çözümlerin geliştirilebildiğine çok iyi bir örnek. Türkiye Asya'yı batıya bağlayan önemli bir köprü. Türkiye'nin bu yenilikleri ve teknolojik dönüşümü yakalayarak ülkenin geniş yenilenebilir enerji kaynaklarını akıllıca kullanacağına inancım tam. Zaman söylemden aksiyona geçme zamanı.”

Sürdürülebilir kalkınma için aşılması gereken zorluklar masaya yatırıldı

Moderatörlüğünü Purpose-Sustainable Ideas Direktörü Dilek Bil’in yaptığı panele Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ve SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmed Özkan, SDSN Global Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve B4G Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren konuşmacı olarak katıldı. Panelde sürdürülebilir kalkınma alanında iş dünyası ve paydaşlar tarafından elde edilen başarılar ve aşılması gereken zorluklar tartışıldı.

Dördüncü: “Global Compact Türkiye olarak önümüzdeki dönemde bir hedefimiz var: şirketlerimizi somut hedefler koyma ve koydukları bu hedefleri takip etme konusunda teşvik etmek ve desteklemek”

Etkinliğin paydaşlarından Global Compact Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü “Sürdürülebilirliğin Türkiye’de birçok kurumun gündemine girdiğini görmek memnuniyet verici. Ancak hedefimiz bu farkındalığın aksiyona dönüşmesi olmalı” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde UN Global Compact’in küresel çapta başlattığı kimi inisiyatifleri Türkiye’de uygulayarak şirketlere hedefler koymalarını destekleyecek programlar sunacağız. Bu programlar iklim değişikliği, inovasyon ve toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanırken CFO’lar arasında kuracağımız network ile de sürdürülebilir finans konusunu bir üst seviyeye taşıyacak, şirketlerin hedeflerini eyleme taşımalarını sağlayacağız.“

Diren: “Sürdürülebilir kalkınmada özel sektörün rolü sadece finansman ve yatırımla sınırlı değil”

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda somut adımların atılması için kurulan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun (B4G) Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren ise acil eylem planı hakkında şunları söyledi:

“Sürdürülebilir kalkınmada özel sektörün rolü sadece finansman ve yatırımla sınırlı değil. Geleceğin dünya ekonomisi içinde yer almak istiyorsak özellikle çevre sorunlarına, kadının kırsal ve kentsel hayatta güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Yenilikçi iş fikirlerinin ve girişimcilerin desteklenmelerine aktarılan kaynakların etki alanını büyütmesi ve özel sektörün tüm tedarik zincirlerine yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu idealle TÜSİAD, TÜRKONFED ve UNDP işbirliğinde Hedefler için İş Dünyası Platformu’nu kurduk. Her fırsatta savunuculuk yapacak platform, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin de geleceğe hazır olmalarını sağlayacak iş birlikleri kuruyor.”

Edin: “Türkiye olarak yönümüzü bir an önce lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye çevirmemiz gerekiyor”

Döngüsel ekonominin ve atıktan ekonomik değer üretmenin önemine değinen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin: “Hollanda, 2008 yılında döngüsel ekonomi yolcuğuna başladı. Almanya’da 2010 yılında endüstri liderlerinin de katıldığı; baştan-sona malzeme akışları, döngüsel ekonomi stratejileri konusunda çalışan ‘The German Mineral Resources Agency’ kuruldu. Milli geliri bu kadar yüksek olan ülkeleri göz önünde bulundurduğumuzda; döngüsel ekonomi konusuna neden bu kadar yoğunlaştıklarını ve bu bağlamda, bizlerin de büyüme modellerimizin hangi yöne evrilmesi gerektiğini bir kere daha düşünmemiz gerekiyor. Çünkü lineer ekonomi yerine, döngüsel ekonomi modellerini benimsemek, hiç keşfedilmemiş yeni hammadde kaynakları ortaya çıkarmak ve daha uygun maliyetle üretim yaparak yeni bir büyüme modeli yaratmanın temel yapı taşı haline geliyor.”

Sürdürülebilir kalkınma için akademi ve iş dünyasının işbirliğine dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi Rektörü ve SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmed Özkan ise “Kısaca SDSN olarak ifade ettiğimiz ‘Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın Türkiye ayağını Boğaziçi Üniversitesi’nde 2014 yılından beri ağırlamaktan büyük memnuniyet duymaktayız. SDSN Türkiye, SDSN’in kuruluş amacına uygun olarak Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda çalışan üniversiteleri, akademisyenleri, araştırmacıları çeşitli vesilelerle bir araya getirerek Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma politikasının gelişme ve ilerlemesine destek vermektedir.  Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteler, araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş dünyası ile çeşitli projeler kapsamında paydaşları harekete geçirerek Türkiye’de ve Türkiye’nin işbirliği içinde çalıştığı ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yerel problemlere yerel çözümlerin üretilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs Kimdir?

Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın (SDSN) Küresel Direktörü ve aynı zamanda Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs, 2002-2016 yılları arasında Columbia Üniversitesi Earth Institute Başkanlığı'nı yürütmüştür. Birleşmiş Milletler Dijital Kalkınma İçin Genişbant Komisyonu’nun da üyesidir. Geçtiğimiz üç dönemde görev yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin de danışmanlığını üstlenen Prof. Sachs, halen görevdeki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin savunuculuğu konusunda destek vermektedir.

Paylaş: