DASİFED ve KAGİD işbirliğiyle Başaran Kadınlar Hatay'da

DASİFED ve KAGİD işbirliğiyle Başaran Kadınlar Hatay'da

TÜRKONFED’in İDK Komisyonu tarafından yürütülen Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi’nin bu yılki ikinci toplantısı, DASİFED desteği ve KAGİD ev sahipliğinde Hatay’da gerçekleştirildi. TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Ülkelerin rekabetçiliği, ekonominin yanında toplumsal hayatta yarattığı değeri, sürdürülebilir kalkınmada etkin kullanmasıyla ölçülüyor. Tek kanatla uçmak nasıl mümkün görünmüyorsa; toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da kalkınma ve rekabetçilik pek mümkün görünmüyor” dedi.

27 Nisan 2018-Hatay / Bünyesindeki İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu ve üyesi 39 kadın derneği aracılığıyla, kadının iş gücüne katılımının artırılması, sosyal ve toplumsal statüsünün yükseltilmesi, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi gibi alanlarda projeler yürüten Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi’nde bu yılın ikinci toplantısını “Başaran İnsanlar” teması ile Hatay’da gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olan TÜRKONFED’in üye federasyonu DASİFED desteği ve Hatay KAGİD ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsü’nde yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ekinci ve Hatay KAGİD Yönetim Kurulu Başkanı Rana Atalay gerçekleştirdi.

Kadooğlu: “Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye demek”

Açılış konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahın kadınların ekonomik hayata aktif katılımı ile mümkün olacağını vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, şöyle konuştu: “İşgücü açısından, kadın- erkek uçurumundan kaynaklanan ekonomik kaybımız GSMH’nin yüzde 25’ine denk geliyor. Kadın elinin, emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkarken, kadının olmadığı yerde üretim, bereket, refah ve kalkınmanın olmadığı da anlaşılmalı. Dünya ve ülkemiz, siyasal, ekonomik, toplumsal ve sosyal anlamda büyük bir değişim yaşıyor. Ülkelerin rekabetçiliği, ekonominin yanında toplumsal hayatta yarattığı değeri, sürdürülebilir kalkınmada etkin kullanmasıyla ölçülüyor. Tek kanatla uçmak nasıl mümkün görünmüyorsa; toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da kalkınma ve rekabetçilik pek mümkün görünmüyor. Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye demektir.”

Açık: “Kadın-erkek eşitliğinde, değişim önce dilde başlamalıdır”

Dönüşümün kadın-erkek, hep birlikte mücadele ederek gelişeceğini belirten ve değişimin önce dilde başlaması gerekliliğine işaret eden TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise konuşmasında, eğitim seviyesinin artırılması ile kadınların işgücüne katılımının arttığına dikkat çekti. Açık, “3. İş Dünyasında Kadın raporumuza göre okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16 iken, yükseköğretim mezunu kadınlarda bu oran yüzde 71’e yükseliyor. Antakya’nın içinde olduğu TR63 Bölgesi’nde, 2017 yılı verilerine göre kadının işgücüne katılım oranı yüzde 29,9. Erkeklerde ise bu oran yüzde 75,8. Kadın istihdam oranı lise altı eğitim düzeyinde yüzde 22.8 iken, yüksek öğretim mezunu kadınlarda istihdam oranı yüzde 51.9’dur. Türkiye ortalamasının da altında kalan bu oranlar, medeniyetlerin beşiği olan güzel kentimize yakışmamaktadır. Bu oranın artırılmasına yönelik kamu, özel, akademi ve STK’larımızın birlikte çalışmalı, güç birliği oluşturulmalıdır. Kadın güçlenirse toplum güçlenir ve sürdürülebilir kalkınma ancak güçlü kadınlarla gerçekleşebilir” dedi.

Ekinci: “Kadın gücü potansiyelimizi etkin kullanmalıyız””

Kadınlar önlerine engel koymazsanız her türlü zorluğu aşacak bilgi, beceri ve yetkinliktedir” diyen DASİFED Başkanı Faruk Ekinci ise şunları söyledi: “Ülkemizin kalkınmasında kadınların gücünü kullanmamız gerekliliği çok nettir. Bunun tartışmaya açık bir tarafı yoktur. Madem toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu söylüyoruz, o zaman bu kadınların iş ve toplumsal hayata katılımları önündeki engelleri kaldırdığımızda ekonomik olarak da kalkınma yolunda önemli bir eşik aşılmış olacaktır. Dünya ile kıyasladığımızda kadın gücü potansiyelini yeterince kullanamadığımızı görüyoruz. Kadın gücü potansiyelimizi etkin kullanmalıyız.”

Atalay: “Girişimci kadınların başarı öyküleri, bölgedeki kadınlara örnek olsun”

“Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi projesini Adana, İzmir, Samsun, Kayseri ve Mersin illerinden sonra bu kez altıncısıyla ilimizde gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında başarılı girişimci kadınların başarı öykülerinin, bölgedeki diğer kadınlara örnek olmasını amaçlıyoruz” diyen KAGİD Başkanı Raha Atalay ise konuşmasında “2017 yılında DASİFED’e üye olarak, dolayısıyla TÜRKONFED çatısı altına girerek, derneğimizin çıtasını daha da arttırmış olduk ve sesimizi yerelden genele duyurmak anlamında büyük şans elde ettik. Üyelerimizin bu kapsamda ufuklarını geliştirmek yolunda önemle katkı sağladığımıza inanıyorum” dedi.

“Başaran İnsan Hikayeleri” konulu panel düzenlendi

Açılış konuşmalarının hemen ardından TÜRKONFED İDK tarafından hazırlanan 3. İş Dünyasında Kadın Raporu, rapor yazarlarından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hakkı Yılmaz tarafından “İş Hayatında Kadın: Yerel Yönetimler ve İş Yerlerinde Uygulamalar” temasıyla anlatıldı. Idecon Idea & Congress Kurucusu ve Direktörü Yaprak Yapsan da “Girişimcilikte Dijitalleşme ve Sosyal Medya Kullanımı” temasıyla bir konuşma yaptı. Etkinliğin ilk bölümünde ayrıca “Bölgenin Başarılı Girişimci Kadını Ödülü” Özge Salih’e Hatay KAGİD Başkanı Rana Atalay, “Bölgenin Başarılı İş Kadını Ödülü” de DASİFED Başkanı Faruk Ekinci tarafından Çiğdem Kıral’a takdim edildi.

Etkinliğin ikinci bölümü Gazeteci, Yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun “Yapabilirsin” filminin gösterimiyle başladı. Gösterimin ardından düzenlenen Başaran İnsan Hikayeleri temalı panelin moderatörlüğünü A Plus Dergisi Yazarı Yasemin Mıstıkoğlu yaparken, Uğur Yaldız Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Yaldız ve KEBO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Kıral da konuşmacılar arasında yer aldı.

 

Paylaş: