Rekabetçi ve Büyüyen KOBİ'ler Denizli'de Buluştu

Rekabetçi ve Büyüyen KOBİ'ler Denizli'de Buluştu

TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile hayata geçirilen ve ülkemizin öncelikle az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ’lerin, insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerinin iyileştirilmesini hedefleyen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP), Denizli toplantısı ile devam etti.

13 Nisan 2018-Denizli - Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeylerini artırmayı hedefleyen, TÜSİAD - TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile hayata geçirilen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP), Denizli’de düzenlenen toplantı ile devam etti. Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde “İyi Yönetilen, Rekabetçi ve Büyüyen KOBİ’ler” ana temasıyla 13 Nisan 2018 tarihinde Denizli Anemon Otel’de düzenlenen toplantı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

KOBİ’LERE MENTÖR DESTEĞİ

Denizli iş dünyası temsilcileri ve KOBİ’lerin katıldığı toplantıda projenin tanıtımı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Direktörü Gökhan Koca ve Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal tarafından yapıldı. Toplantıda ayrıca, Kariyer.net desteği ile KOBİ’lerin nitelikli insan kaynağına serbest zamanlı olarak erişimi için oluşturulan platform hakkında da bilgi verildi. VİRA Stratejik Ortaklık Yönetici Ortağı ve Yönetim Danışmanı Senem Kılıç toplantının öğleden sonra gerçekleştirilen oturumunda Rekabetçi ve Karlı Büyümenin Yolları’nı, Denizlili iş insanları ve KOBİ yöneticilerine aktardı. BORGİP ile imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere mentörlük, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji gibi alanlarda destekler sunuluyor. Toplantıda başvuran ve seçilecek firmalar proje kapsamında mentörlük desteği alabilecek.

KADOOĞLU: “KOBİ’LERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİ YERLİ VE MİLLİ BİR POLİTİKA HALİNE GETİRİLMELİDİR” Yerelden-küresele rekabetçilik zincirinde yeni bir kalkınma modelini harekete geçirecek, Türkiye’nin büyümesini sürdürülebilir kılacak gücün KOBİ’lerin elinde olduğunu belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “2018 yılının da güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile kapatılması için, KOBİ’lerin yetkinlikleri geliştirilmeli, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeli, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılmalı, finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat güçleri artırılmalıdır. Yani KOBİ’lerimizin sürdürülebilir büyümeleri ile yerelde yaratacakları kalkınma hamlesi için kapasitelerinin geliştirilmesi ‘yerli ve milli bir politika’ haline getirilmelidir” dedi.

“BORGİP ORTA GELİR TUZAĞI’NDAN ÇIKIŞIN ANAHTARI NİTELİĞİNDE”

KOBİ’lerin rekabet gücünü yükseltmek için teşvik ve desteklerin bir kaldıraç olduğunu ifade eden Kadooğlu, şöyle devam etti: “KOBİ’lerimizin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağı ve finansmana erişim, pazarlama ve ihracat kapasitelerinin artırılması ile mentörlük destekleri, reel sektörün gelişmesi ve dönüşmesini de sağlayacaktır. Verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ’lerimizin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefleyen BORGİP, Türkiye ekonomisinin yerelden başlayacak bir kalkınma hamlesi ile sürdürülebilir büyümesinin ve Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışının anahtarı niteliğindedir. İşletmelerimizin iyi yönetilmesini sağlamak, rekabetçiliğini artırmak, nitelikli insan kaynağını geliştirmek, sanayimizde bilgi ve teknolojik dönüşümü yaratmak, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, yerelden kalkınmayı desteklemek bölgelerarası gelir uçurumunu da azaltacaktır. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği, işletmelerin üretkenliği ve verimliliğine odaklanan BORGİP, bir Türkiye projesidir.”

BİLECİK: “TÜRKİYE'NİN BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜRETMEDEN GELİŞMESİ VE KALKINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR” 

KOBİ’lerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması, küresel rekabetçiliğin sağlanması ve sanayimizin yüksek katma değerli bir yapıya dönüşümü için kritik önem taşıyor. KOBİ’lerin toplam şirket sayısı içindeki pay ve istihdam oranı olarak OECD ortalamasının üzerindeyken, katma değer yaratma açısından maalesef daha düşük seviyede kaldığına dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Bizleri BORGİP projesini hayata geçirmeye sevk eden nedenlerden biri de bu fark oldu. KOBİ’lerimiz benzer ülke KOBİ’lerine göre neden daha az verimli olsun, neden hayatta kalma süreleri daha kısa olsun ya da neden büyük şirket olabilme oranları çok daha aşağılarda kalsın? KOBİ’lerimizi nasıl daha fazla katma değer yaratan ve büyüyen şirketlere dönüştürebiliriz? KOBİ’lerimize büyüme vizyonunu nasıl kazandırabiliriz? Bunları önceliklerimiz arasına almalıyız” diye konuştu.

Türkiye'nin bilgi ve teknoloji üretmeden gelişmesinin ve kalkınmasının mümkün olmadığını söyleyen Erol Bilecik "Sanayinin dijital dönüşümü, tek bir şirketin veya bir sektörün, tek bir teknoloji ile başarabileceği bir süreç değildir. 4. Sanayi Devrimi, değer zincirinin tüm halkalarının rol aldığı, kararlılık isteyen bir ekip işidir. Bu sebeple, ülke olarak öncelikli gündem maddelerimizden biri, bu dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğimiz olmalıdır." dedi

NALBANT: “BİRE BEŞ VEREN GİRİŞİMCİLİK RUHUNU GELİŞTİRECEĞİZ”

Türkiye’nin tabiat ve tarihi zenginlikle bezenmiş en kıymetli coğrafyasında, ortak paydası makine-metal sanayi, madencilik, tarım, turizm, tekstil olan üç şehrin  tüm işletmelerinin,  ulusal ve uluslararası ticari ve sınai arenada, haklı – adil ve yüksek rekabet koşullarında çalışabilmesini hedeflediklerini belirten GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant ise,Bu amaç doğrultusunda ulusal ölçekte çok önemli bir proje olan BORGİP’in bire beş veren girişimcilik ruhumuzu geliştireceğine inanıyoruz” dedi. KOBİ’lerin kurumsallaşması cesaretlenmesi, ar-geye yönelmesi, nitelikli iş gücüyle buluşması, markalarını yaratması ve ihracat tecrübelerini geliştirmeleri konusunda desteklenmelerinin önemini vurgulayan Aysun Nalbant, “KOBİ’lerin orta gelir sarmalından kurtulabilmeleri için yüksek başarıyı yakalamış rol model işletmeler ve patronlarla aynı platformda buluşarak, tecrübeye erişmelerinin, destekçi finans kaynaklarıyla ve nitelikli iş gücü ile beslenmelerinin hayati önem taşıdığının farkındayız” diye konuştu.

ÜNLÜTÜRK: “BÖLGESEL KALKINMAKADA YEREL ŞİRKETLER KRİTİK ÖNEMDE”

KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve TÜSİAD-BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, BORGİP projesine ilişkin şunları söyledi: "BORGİP, özellikle, kişi başı yıllık geliri ülke ortalamasının yarısından az olan bölgelerimizin kalkınması amacıyla, o bölgelerdeki yerel iş insanlarının ve şirketlerin çok önemli bir rol oynayabilecekleri düşüncesi ile kurgulanmış bir projedir. Başarı hikâyeleri yaratarak, çarpan etkisi ile çok sayıda firmanın büyümesine, yeni firmaların kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek platformudur. BORGİP ile hedeflenen, KOBİ'lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşabilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluşturmaktır."

KOCA: “BORGİP PROJESİYLE DENİZLİ’DEN DAHA FAZLA KÜRESEL MARKALAR ÇIKACAK”            

BORGİP’in hem Denizli hem de Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirten Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Direktörü Gökhan Koca sözlerine şöyle devam etti: “BORGİP, KOBİ’lerin iş yapış şekillerini 21. yüzyıl şartlarına uyumlu hale getirmesine olanak sağlıyor. Bu projeyle Denizli’nin potansiyelinden daha fazla faydalanmasının önünü açacağımıza inanıyoruz. Küresel rekabete ayak uydurmak için eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının ne olduğunu tanımlama konusunda da KOBİ’lerimiz farkındalık elde edecek. Proje eğitimlerinden faydalanan işletmeler ayakta kalabilecek güçlü bir altyapıyı oluşturabilecek. Garanti Bankası olarak, KOBİ’lerimizin sürdürülebilir büyümelerinde yardımcı olacak yol haritası oluşturuyoruz. Bu açıdan banka olarak ana stratejimiz, KOBİ’lerin hayal ettikleri noktaya ulaşmalarında onların en büyük destekçisi olmak üzerine kurulu. Finansman desteğinin yanı sıra, bilgiye ve yeni pazarlara erişim konusunda, KOBİ’lerle omuz omuza çalışıyoruz. Onların farklı alanlardaki ihtiyaçlarına yönelik bilgi paylaşımında bulunabileceğimiz platformlar yaratıyoruz. Denizli’de BORGİP’e dahil olmuş imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin, küresel düzeyde rekabet edebilir hale gelebileceğine inancımız tam. Bu çalışmalarımızla, Denizli’den daha fazla küresel markalar çıkacak.”

UYSAL: “KOBİ’LERLE NITELIKLI INSAN KAYNAĞINI BULUŞTURUYORUZ”

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, 19 yıllık tecrübeleri ve gelişmiş teknik altyapılarıyla iş arayanlarla işverenleri doğru işte buluşturduklarını ifade etti. Uysal, şu açıklamayı yaptı: “İK Platformu İş Ortağı olarak katıldığımız BORGİP’te, en az 15 yıl deneyime sahip çalışanları, rekabet alanlarını genişletmek ve iş süreçlerini iyileştirmek için nitelikli çalışana ihtiyaç duyan, Anadolu’nun dört bir yanındaki KOBİ’lerle, serbest zamanlı olarak bir araya getiriyoruz. Programa dahil edilen firmaların bir adet ilanlarını ücretsiz yayınlıyor ve aradıkları adayı bulmaları amacıyla İlan Danışmanlarımızı hizmetlerine sunuyoruz. BORGİP; sürdürülebilir bir istihdam piyasası inşa etmek adına hem KOBİ’ler hem de genç emekliler de dediğimiz deneyimli çalışanlar tarafında çok önemli bir girişim. Bu projenin içinde yer alarak KOBİ’lerle nitelikli insan kaynağını buluşturmaktan, sanayinin büyümesine, yatırımların artmasına ve iş ortamının gelişmesine katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

Açılış konuşmaları ve BORGİP sunumlarının ardından VİRA Stratejik Ortaklık Yönetici Ortağı ve Yönetim Danışmanı Senem Kılıç, Denizlili KOBİ’lere verdiği seminerde “Rekabetçi ve Karlı Büyümenin Yolları”nı anlattı.

Proje ile ilgili detaylı bilgi için: www.borgip.org

Paylaş: