Kadooğlu: "KOBİ'lerimiz Büyürse, Türkiye Büyüyor!"

Kadooğlu: "KOBİ'lerimiz Büyürse, Türkiye Büyüyor!"

2017 yılında yakalanan ve OECD ülkeleri arasında Türkiye’yi ilk sıraya taşıyan büyüme performansında, KOBİ odaklı politikaların etkisinin görüldüğünü kaydeden TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, “2017 büyüme rakamı da gösterdi ki KOBİ’lerimiz büyürse, Türkiye büyüyor. Bu nedenle büyümenin sürdürülebilirliği için, KOBİ odaklı politikaların daha etkin bir reform gündemi ile ele alınması gerekiyor” dedi.

29 Mart 2018-İstanbul / Son çeyrekte gelen güçlü büyüme ile 2017 yılında ekonominin yıllık büyüme oranının %7,4 olarak gerçekleşmesini değerlendiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Kadooğlu, bu oranın, Türkiye ekonomisinin, 2016 yılında yaşadığı sorunları, 2017 yılında önemli ölçüde geri bıraktığını gösterdiğini söyledi. Kadooğlu, “Güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye, ancak sürdürülebilir bir büyüme ile mümkün. Özellikle KOBİ’ler adına atılan adımlar, ekonomimiz için itici güç oluyor. Büyümede 2017’de yakaladığımız ve OECD ülkeleri arasında Türkiye’yi ilk sıraya taşıyan performansımızda, KOBİ odaklı politikaların etkisini görmek mümkün. 2017 büyüme rakamı da gösterdi ki KOBİ’lerimiz büyürse, Türkiye büyüyor. Büyümenin sürdürülebilir kılınması için KOBİ odaklı politikaların daha etkin bir reform gündemi ile ele alınması gerekiyor” diye konuştu. 

“Yatırımlar 2018 büyümesini de destekler”

Büyüme rakamlarına ilişkin detayları da değerlendiren Kadooğlu, şöyle konuştu: “Açıklanan verilerden çıkan önemli bir sonuç, 2017’nin ilk yarısında gerileyen makine ve teçhizat yatırımlarının son iki çeyrekte yılın ilk yarısına göre ivmelenmesi. İnşaat yatırımları artışı 4. çeyrekte %4,8; makine ve teçhizat yatırımları  %8,3’e büyüdü. Bu veriler özellikle 2017’nin ilk yarısına göre ikinci yarıda, daha sürdürülebilir rakamlara işaret ediyor. 2018 yılındaki ilk veriler büyümede bir parça yavaşlama olabileceğine işaret etse de yatırımlardaki seviyeler 2018’de büyümenin %5-5,5 seviyesinde kalabileceği yönünde tahminleri destekliyor. Bu durumda yatırımlardaki bu artışın 2018’de büyümeyi destekleyeceğini söyleyebiliriz. Ancak cari açık, hala ekonomimizin yumuşak karnı olarak görülüyor. Cari açığın GSYH’ya oranı son iki çeyrekte ivmelendi. Sene başında %3,9 olan bu oran, ikinci çeyrekte %4,2 iken, üçüncü çeyrekte %4,7 ve son çeyrekte %5,5’e yükseldi.”

“İstihdam verileri KOBİ’lerin büyümedeki payına ilişkin işaret”

İstihdam verilerinin, KOBİ’lerin büyümedeki payının artmış olabileceğine ilişkin işaret olarak göze çarptığını kaydeden Kadooğlu, şunları söyledi: “SGK verilerine göre, özellikle yılın ikinci yarısında ve son çeyreğinde, büyük ölçekli işletmelerde istihdamın üçüncü çeyrekte azaldığı, dördüncü çeyrekte ise kısmen arttığı görülüyor. KOBİ’lerde ise özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin yılın ikinci yarısı ve özellikle son çeyreğinde istihdam artışında ivmelenmeye geçtiği göze çarpıyor. Dolayısıyla Nefes Kredisi ve istihdamın artırılması amacıyla verilen prim destekleri gibi desteklerin, mikro ve küçük ölçekli işletmelerde olumlu yansıdığını görüyoruz. 2018 yılının da güçlü bir büyüme ile kapatılması için, KOBİ’lerin yetkinlikleri artırılmalı, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeli, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılmalı, finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat güçlerinin artırılması sağlanmalı.”

 

Paylaş: