Büyüyen ve Rekabetçi Elazığlı KOBİ'ler için BORGİP Zamanı!

Büyüyen ve Rekabetçi Elazığlı KOBİ'ler için BORGİP Zamanı!

TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile hayata geçirilen ve ülkemizin öncelikle az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ’lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerini iyileştirmeyi hedefleyen BORGİP Projesi, Elazığ toplantısı ile devam etti.

9 Şubat 2018-Elazığ-Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeylerini artırmayı hedefleyen, TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği ile hayata geçirilen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP)Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile Elazığ’da düzenlenen toplantı ile devam etti.

“BORGİP; İyi Yönetilen, Rekabetçi ve Büyüyen KOBİ’ler” ana temasıyla 8 Şubat 2018 tarihinde Elazığ Ramada Otel’de düzenlenen toplantı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı ve Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Fırat Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (FIRATSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bektaş ve Garanti Bankası Elazığ Şube Müdürü Kadir Süzgeç’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açık: “BORGİP önemli bir kalkınma modeli ortaya koymaktadır”

BORGİP’in, Türkiye ekonomisinin yerelden başlayacak bir kalkınma hamlesi ile sürdürülebilir büyümesine ve verimliliğine odaklanan önemli bir proje olduğunu belirten TÜRKONFED Başkan Yardımcı ve ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, şunları söyledi: “Dünya genelinde; internet, robot teknolojisi ve yapay zekâ gibi dijitalleşme ve teknolojik gelişimler hızlı bir değişim ve dönüşüm yaratmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm sadece ekonomik yaşamda değil, hayatın tüm alanlarında baş döndüren bir hızla olmakta ve yeni bir sistemin inşası gerçekleşmektedir. Bu değişimin farkına varanlar, hep bir adım önde olacaktır. Bu değişimi gerçekleştiremeyenler ise çağa ayak uyduramayarak gerileyecektir. Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması, ülkemizin, bölgemizin ve şirketlerimizin rekabet gücünün artırılabilmesi, için, yerel aktörlerin ve KOBİ’lerin teknolojik bir yaklaşımla harekete geçirileceği bir ekonomik modele ihtiyaç vardır. İşte BORGİP tam da bu noktada devreye girmektedir. BORGİP; yerelde özel sektörün güçlenmesi, nitelikli insan kaynağı altyapısının geliştirilmesi, inovasyon, Ar-Ge ve yüksek teknolojili bir üretim modelinin benimsenmesi, satış-pazarlama ağının kurulması için, uzman mentörlük desteğiyle, her açıdan fark yaratacak bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Bektaş: “Bölgelerin gelişimini artırmamız için KOBİ’lerin büyümesini sağlamalıyız”

FIRATSİFED Başkanı Alper Bektaş, “Ülkemizin küresel rekabeti için bölgelerin gelişimini artırmamız, bölgelerin gelişimini artırmamız için de KOBİ’lerin büyümesini sağlamamız gerekmektedir. BORGİP ile bu gelişim hedeflenmektedir. Özellikle doğuda hizmet veren sektörler için böyle projelerin büyük önem taşıdığına inanmaktayım. Gelişim süreci yavaş olan kentlerde öncelikli olarak KOBİ’lerin kalkınmasını sağlamak büyük önem arz etmektedir. Her ne kadar çıkarılan teşviklerden faydalanılsa da KOBİ’lerin büyümesine yönelik projeler kalkınma hızını daha fazla etkilemektedir. BORGİP de bu doğrultuda amaç ve hedefe doğru yaklaşımı sağlayarak, hedef için kolaylaştırıcı bir platform oluşturmaktadır. Projeden yararlanan firmalarımızın gerek insan kaynakları gerek teknolojik anlamda projeden önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayım” dedi.

Onaran: “KOBİ’lerimize rehberlik edeceğiz”

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran ise projeye ilişkin olarak, “Garanti Bankası olarak, ülkemizdeki şirketlerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin büyümesini ve işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak faaliyetleri destekliyoruz. KOBİ’lere verdiğimiz desteği sadece finansmanla sınırlı tutmuyor, her konuda onların yanında olmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle KOBİ’lere, gerçekçi ve kalıcı katkılar sağlayacak BORGİP, TÜSİAD ve TÜRKONFED ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’de faaliyet gösteren 15 sektörde, 20 ila 249 çalışanı bulunan KOBİ’lere finansman, nitelikli insan kaynağına ulaşma, pazarlama, ihracat ve mentörlük konularında destek verilecek. Biz de KOBİ Bankacılığında ciddi birikim ve saha tecrübesine sahip banka olarak, bu illerimizdeki KOBİ’lerimize rehberlik edeceğiz. İllerimizdeki gelir ve refah düzeyinin artmasında kilit rol oynayacak proje, KOBİ’lerimizin yatırım ve işbirliği fırsatlarını artırmasına katkı yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Ünlütürk: “Yeni firmaların kurulmasına yardımcı olunuyor”

Elazığ iş dünyası temsilcileri ve KOBİ’lerin katıldığı toplantıda projenin tanıtımı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk ile Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal tarafından yapıldı. BORGİP ile imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere mentörlük, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji gibi alanlarda destekler sunuluyor. Toplantıda seçilecek firmalar proje kapsamında mentörlük desteği alabilecek. Toplantıda ayrıca, Kariyer.net desteği ile KOBİ’lerin nitelikli insan kaynağına serbest zamanlı olarak erişimi için oluşturtulan platform hakkında bilgi verildi.

KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve TÜSİAD-BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, BORGİP projesine ilişkin şunları söyledi: "BORGİP, özellikle, kişi başı yıllık geliri ülke ortalamasının yarısından az olan bölgelerimizin kalkınması amacıyla, o bölgelerdeki yerel iş insanlarının ve şirketlerin çok önemli bir rol oynayabilecekleri düşüncesi ile kurgulanmış bir projedir. Başarı hikâyeleri yaratarak, çarpan etkisi ile çok sayıda firmanın büyümesine, yeni firmaların kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek platformudur. BORGİP ile hedeflenen, KOBİ'lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşabilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluşturmaktır."

Kariyer.net, ücretsiz ilan desteği sunuyor

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal da, “Kariyer.net olarak BORGİP Projesi’nde İK Platformu İş Ortağı olarak yer alıyoruz. Proje kapsamında en az 15 yıl deneyimli çalışanları, nitelikli çalışana ihtiyaç duyan Anadolu’nun dört bir yanındaki KOBİ’lerle, serbest zamanlı olarak bir araya getiriyoruz. Kariyer.net’le BORGİP projesine dahil olmak son derece kolay. Bunun için firmaların öncelikle www.borgip.org üzerinden BORGİP firması olmak için başvuru yapması gerekiyor. BORGİP tarafından programa dahil edilen firmaların bir adet ilanlarını ücretsiz yayınlıyoruz ve aradıkları adayı bulmaları amacıyla İlan Danışmanlarımızı hizmetlerine sunuyoruz. Bugün Elazığ ve çevresinin değerli iş insanlarına detaylarını açıkladığımız BORGİP Projesiyle paydaşları buluşturmaktan ve değer yaratmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

BORGİP firmaları deneyimlerini paylaştı

Projenin pilot uygulamasında yer alan bölge firmalarından Özsalça’nın Yönetim Kurulu Başkanı (BORGİP Firması) Beytullah Özdemir ve Doğanateş Elektrik’in Kurucu Ortağı (BORGİP Firması) Bayram Erdoğan, proje süresince yaşadıkları deneyimi katılımcılara aktardığı panelin moderatörlüğünü TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefa Targıt yaptı.

Toplantının “Rekabetçi ve Karlı Büyüyen KOBİ’ler” ana temasıyla düzenlenen bölümünde ise finansmandan satış ve pazarlamaya kadar işletmelerin rekabetçi büyümeleri için izlemesi gereken süreçler hakkında bilgi verildi. KOBİ’leri pazarlama ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak VİRA Stratejik Ortaklık Yönetici Ortak ve Yönetim Danışmanı Senem Kılıç, finansman ve üretimde verimlilik konusunda ise VİRA Stratejik Ortaklık, Yönetici Ortak ve Yönetim Danışmanı Ahmet Ünal bilgilendirdi.

Paylaş: