Kadooğlu: "Gelişmiş Bir Ekonomi ve Demokrasiye Giden Yol, Kadının Güçlendirilmesinden Geçiyor"

Kadooğlu: "Gelişmiş Bir Ekonomi ve Demokrasiye Giden Yol, Kadının Güçlendirilmesinden Geçiyor"

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu’nun, “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Mersin’de düzenlediği toplantıda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “İşgücü açısından, kadın-erkek uçurumundan kaynaklanan ekonomik kaybımız Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 25’ine denk geliyor. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yol kadının güçlendirilmesinden geçiyor” dedi.

?Kadının işgücüne katılımında en önemli engelin eğitim olduğunu vurgulayan TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Yasemin Açık da sürdürülebilir kalkınma için toplumun yarısını oluşturan kadınların yetki ve karar alma mekanizmaları ile üst düzey yöneticiliklerde sayılarının artmasının önemli olduğunu söyledi.

26 Ocak 2018 / Mersin- Çatısı altında bulunan 38 kadın derneğiyle Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), kadın girişimciliği ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması için çalışmalar yürüten İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu, 2015 yılında başlattığı “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında Mersin’de bir toplantı düzenledi.

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) desteği ve Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, kamu, iş kadını dernekleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını ise, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Kerim Tufan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğan ve GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu gerçekleştirdi.

Vali Su: “Kadınların toplumsal alanda daha fazla görünmesi için gerekenleri yapmalıyız”

Toplantıda konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Bizler, kadın ve erkek birlikteyiz. Kadınların toplumsal alanda daha fazla görünmesi için gerekenleri yapmalıyız” dedi. Su, “Toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadınların bu gücünü ekonomik alanda olduğu gibi toplumsal ve kültürel hayatta da son günlerde daha fazla görmekteyiz. Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi gibi toplantılar, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasında önemli yol kat edilmesine katkı sunmaktadır. Bu toplantılar bilinç ve şuurumuzu artırarak kadın konusundaki bakış açılarımızı değiştirmemizi de sağlıyor” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kerim Tufan ise açılış konuşmasında, “Kadınlarımızın sadece iş dünyasında değil hukuk, insan hakları ve hayatın tüm alanlarında emeği büyüktür. Değerlerini anlayabilmek için aile hayatından toplumsal alanda yarattıkları farklılıklara bakmak yeterli olacaktır” ifadesini kullandı.

Kadooğlu: Avrupa’da kadın istihdamı yüzde 40’ın altında olan tek ülke Türkiye

Yaptığı açılış konuşmasında, kadının iş hayatındaki varlığını artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları sürdüreceklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ise şöyle konuştu: “İşgücü açısından, kadın-erkek uçurumundan kaynaklanan ekonomik kaybımız Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 25’ine denk geliyor. IMF’nin geçtiğimiz yıllarda yayımladığı araştırmaya göre; kadın elinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkıyor. Avrupa’da kadın istihdamı yüzde 40’ın altında olan tek ülke Türkiye. Yani, kadın eli değmezse refah da huzur da kalkınma da pek mümkün görünmüyor. Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yol kadının güçlendirilmesinden geçiyor. Kadın güçlenirse toplum güçleniyor.”

Kadının iş hayatına aktif katılımının artırılması için düzenlemeler gerektiğini de kaydeden Kadooğlu, şunları söyledi: “Bunun için genel olarak yapılacakların yanı sıra vergi, prim ve teşvik sisteminde iş kurmak isteyen kadınların odağa alındığı destekleyici ve geliştirici politikaların uygulanması gerekmektedir. Gelir vergisi uygulamasında cinsiyete duyarlılık geliştirilmesi önemli bir kazanım olacaktır. İlk defa iş kuran kadınların primlerinin yarısının Hazine tarafından karşılanmasından, doğum borçlanması primlerinin devlet tarafından ödenmesine; bakım sigortası uygulamasından çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerine kadar kadının işgücüne katılımını artıracak politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.”

Açık: En büyük engellerden biri eğitim düzeyinin düşüklüğü

Konuşmasında “Toplumun yarısını oluşturan kadınların yetki ve karar alma mekanizmalarında, üst düzey yöneticiliklerde sayıları artırmadıkça, sürdürülebilir kalkınma gerçekleşemez” ifadesini kullanan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise şöyle konuştu: “2017 yılı verilerine göre ülkemizde, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34, istihdam oranı yüzde 28. 2016 yılı verilerine göre ise Adana–Mersin bölgesinde kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33.4; istihdam oranı ise yüzde 26.1. Kadınların iş gücüne katılma oranı; küresel ölçekte yüzde 50, AB ortalaması ise yüzde 70’tir. Kadın istihdam oranı ise AB üyesi 28 ülke ülkede yüzde 60,4’tür. Ayrıca Türkiye genelinde işverenlerin yalnızca yüzde 8’i kadın ve her 100 girişimciden ise sadece 9’u kadındır. Yani girişimci kadın ve işveren kadın sayımız yok denecek kadar az. Kadının işgücüne katılımı önündeki en büyük engellerden biri ise eğitim ve mesleki eğitim düzeyinin düşüklüğüdür.”

Açık, kadınların çok yönlü güçlendirilmesini sağlamak için yapılması gerekenleri de şöyle özetledi: “Kadınların çok yönlü güçlenmesini sağlamak için, kadınların; eğitim/mesleki eğitim düzeyinin iyileştirilmesi, kadın emeğine vasıf kazandırılması, şirketlerde ve kamuda üst düzey yönetici olarak, yetki ve karar alma mekanizmalarında kadınların daha fazla sayıda ve etkinlik düzeyinde yer almalarının sağlanması, çalışan kadınların çocuk bakımı ve kreş ihtiyacını karşılayacak kaliteli alt yapının oluşturulması, kadınların sosyal güvenliğe erişiminin artırılması, kadın girişimcileri destekleyici teşvik mekanizmalarının, yasal düzenlemelerin oluşturulması ve yenilikçi/teknolojik alt yapıya ulaşımlarının sağlanması gerekmektedir.”

Doğan: "Kadınların önünde hala duvarlar var"

Kadınların önünde iş hayatında hala duvarlar olduğunu vurgulayan Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğan ise, konuşmasında, “Modern du¨nyada hala tartışıyor olmaktan utanç duyduğumuz meseleler önu¨mu¨zde duruyor” ifadesini kullandı. Doğan, şunları kaydetti: “Kadınlar, iş yerindeki dezavantajlı konumları nedeniyle, iş terfilerinde ve atamalarda daha az yer almaktadır; bu durum u¨cret eşitsizliği için bir zemin oluşturuyor. Bunları aşmamız gerektiğine inanıyorum.”

Kadın gelişirse, Türkiye’nin de gelişeceğini vurgulayan GİŞKAD Başkanı Ayferi Tuğcu ise şunları aktardı: “Ekonomik büyümenin sürdürebilir olması, nüfusun yarısı olan kadınların, ağırlıkla sadece tüketici kalması ile mümkün değildir. Kadını ekonomik fırsatlara ulaştırmaya çalışmak bir çözüm iken asıl üzerinde durmamız gereken kadına özel destek projeleri olmalıdır. Sürekli ve kalıcı bir büyüme sağlamak istiyorsak, çocuklarımıza daha iyi eğitim imkânları, gençlerimize yeni iş olanakları oluşturmak istiyorsak, kadının ekonomideki yerini artırmaya mecburuz.”

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ile Coca-Cola Grup İnsan Kaynakları Operasyon Müdürü Banu Kököz’ün birer konuşma yaptığı toplantıda, Kadın Girişimciliği Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu bir de panel düzenlendi. Panelde, Startup Girişimcisi ve Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pelin Güneri, Yönetim Araştırmaları Uzmanı ve Çağ Üniversitesi SOBE Müdürü Doç. Dr. Murat Koç ile İK Araştırmaları Uzmanı ve Çağ Üniversitesi SOBE Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim İnan konuşmacı olarak yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

TÜRKONFED İDK-GİŞKAD Mersin toplantısında, bölgenin başarılı iş kadınlarına ödülleri de takdim edildi. Bu kapsamda “Bölgenin Başarılı İş Kadını Ödülü” Eren Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Çakır’a, “Bölgenin Ülke Genelinde İstihdamı En Fazla Sağlayan Kadın Ödülü” Ar Group Yönetim Kurulu Başkanı Şemsa Öner’e, “Bölgenin Başarılı Yatırımcı İş Kadını Ödülü” Akyürek Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek’e verildi. “Bölgenin Girişimci-Mentör Protokol Takdimi”nde ise TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülümsün Adalı, Bikase Lokantası Sahibi Ruşen Doğan’ın mentörü oldu.

 

 

 

 

Paylaş: