İlham Veren İşletmeler, Dijital Dönüşümü Anlattı

İlham Veren İşletmeler, Dijital Dönüşümü Anlattı

TÜRKONFED ve MICROSOFT işbirliği, ESİAD ve BASİFED ev sahipliğinde "Sanayide DÖnüşüm ve İlham Veren İşletmeler" toplantısı 7 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştirildi. 

 

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından, Microsoft işbirliğinde düzenlenen “Sanayide Dönüşüm ve İlham Veren İşletmeler” toplantısında Türkiye’deki işletmelerin geleceği tartışıldı. “Endüstri 4.0” ve “Sanayide Dijital Dönüşüm” konularında bölge sanayicileriyle teknolojinin yarattığı hız, derinlik ve verimlilik artışı temelinde dijital dönüşümün dinamikleri ve gelecek öngörüleri paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmaları BASİFED Yönetim Kurulu Üyesi & ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi & BASİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seda Kaya tarafından yapıldı.

Açılışın ardından Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bulut ve Kurumsal Çözümler İş Grubu Müdürü Mehmet Üner, Macronet Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortağı Güçlü Tugay ve Hugo Boss İzmir Kurumsal Hizmetler Kıdemli Müdürü Sarper Aslan, işletmelerin dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçlerinde nasıl bir büyüme ile geleceklerini şekillendireceklerine dair ayrıntılı sunumlar gerçekleştirdi.

“İnovasyon yaşamın doğal akışı”

Toplantının ev sahipliğini de yapan ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, açılışta yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün, küresel ekonomide yeni bir anlayışı kaçınılmaz kıldığına değindi. ESİAD Başkanı Sivri, “Sanayide dönüşüm olgusu, hayat standardımızı yükseltecek üretken büyüme anlamına geliyor. Bu da ekonominin değer zincirine yeni bir gözle bakmayı ve inovasyonu yaşamın doğal bir akışı olarak kabul etmemizi gerektiren yeni bir anlayışı kaçınılmaz kılıyor. Bugün burada, sanayide dönüşümde tecrübeleri bize ilham kaynağı olabilecek işletmeler ile bir aradayız. Kendilerinin yapacağı tecrübe paylaşımlarının işletmelerimiz için çok kıymetli olacağını düşünüyorum” dedi.

“Her şirket yazılım şirketi”

Endüstri 4.0 devrimiyle üretim şekillerinin hızla değiştiğini belirten Sivri, şunları söyledi: “Bugün seri üretimden çok kişiselleştirilmiş ürünlerin, özel müşteri ihtiyaçlarının ve üretim verimliliğin öne çıktığı bir çağa adım atmış durumdayız. İşte bu sebeple işletmelerin dijital dönüşümü sağlayabilmesi büyük önem arz ediyor. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın söylediği gibi artık her şirket bir yazılım şirketi. Türkiye’nin dijital dönüşümün gerisinde kalmaması için tüm firmaların bu dönüşüme adapte olabilmesi büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu süreçte teknoparklar ve bugün konuşacağımız ilham veren işletmelerin iş modelleri herkes için yol gösterici olmalıdır.”

“Yenilikçilik lüks olmamalı”

Dijtial dönüşümün kaçınılmaz bir olgu haline geldiğini belirterek Türkiye’nin sürece adapte olması gerektiğine vurgu yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulusu Üyesi Seda Kaya, dijital dönüşümle hayatın her alanında kodların yeniden yazıldığını hatırlatarak, “Artık çok farklı bir dünya düzeni ortaya çıkıyor. Yeni düzenin kodları yaşarken, kullanırken, üretirken daha az kaynak tüketmek, daha çok çevre dostu olmak, değişen isteklere daha hızlı cevap vermekten geçiyor. Daha yenilikçi, standartları yüksek ürün ve malzemelerin üretilmesi, kullanımı ve yaygınlaştırılması, ülkemiz için bir lüks olarak görülmemelidir. Biz de TÜRKONFED olarak bu bakış açısıyla hareket ederek dijital dönüşümü gerçekleştirmek için son yıllarda önemli işlere imza attık” diye konuştu.

“2023 hedefleri inovasyon ve Ar-Ge’yle gerçekleşir”

Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bulut ve Kurumsal Çözümler İş Grubu Müdürü Mehmet Üner, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında teknolojinin önemine dikkat çekerek, “Türkiye, Dünya Ekonomi Forumu’nun 2016 Küresel Rekabet Raporu’na göre 140 ülke içerisinde 51’inci sırada. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefleniyor. Bu misyona ulaşmamız için inovasyon ve Ar-Ge’ye odaklanmamız gerekiyor. İnovasyonda 2014’te 56, 2015’te 60’ıncı sırada yer almamız, bu alanda ne yazık ki eksiklerimiz olduğunu gösteriyor. Dünya ekonomisinin yüzde 25’inin 2020’ye kadar dijital olması bekleniyor. Bu noktada şirketlerin sunacağı teknolojik çözümlerin çok kıymetli olacağına inanıyoruz. Türkiye bugün jeopolitik konumu ve genç nüfusu ile muazzam bir büyüme potansiyeli barındırıyor. Daha güzel bir gelecek için Microsoft Türkiye olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Olmayan meslekler ortaya çıktı”

Sanayi dönüşümünde KOBİ’lerin geleceğini nasıl şekillendirecekleri aktaran Makronet Kurucu Ortağı Güçlü Tugay, dijital dönüşümün iş yapış şekillerini kökten değiştirdiğini belirtti. Tugay, “Dijital dönüşümün bir etkisi olarak bugüne kadar adı bile anılmayan meslekler ortaya çıktı. Örneğin bir başkasının oluşturduğu sistemde, sistemi hiçbir maliyet olmadan kullanan ‘Youtuber’ dediğimiz insanlar milyon dolarlar kazanıyor.

‘Instagram’ fenomeni denilen, milyonlarca takipçiye ulaşmış kişilerin tek bir paylaşımının bedeli yine milyon dolarlarla ölçülüyor. Bugün Amerika’da dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan bu tarz meslekler müfredatlara girmiş durumda ve çocuklar bu mesleklere yöneliyor. Nasıl bizler elektriksiz yaşamı bilmiyorsak, internetsiz yaşamı bilmeyen bir nesil yetişiyor. İşte bu dönüşüme ayak uydurmak için şirketlerin harekete geçmesi gerek” diye konuştu.

Adım adım dönüşüm

Etkinliğin son konuşmacısı Hugo Boss İzmir Kurumsal Kıdemli Müdürü Sarper Aslan ise VUCA dünyasında geleceği şekillendirmenin yeni parametreleri hakkında bilgiler aktardı. Aslan, şunları ifade etti: “Bugün VUCA ışığında dijital dönüşümü konuşuyoruz. VUCA, İngilizce’de değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kavram. Gerçekten de günümüzde ticarete bu kavramlar yön veriyor. Tüm şirketlerin dijital dönüşüme inanması ve bu konuda yatırım yapması gerekiyor. Nasıl ki Roma bir günde kurulmadıysa, bu teknolojiler de bir günde fişe takılınca işlevsel hale gelmiyor. Bunun için firmaların mühendislik temellerinin olması, yalın üretim teknikleriyle tanışmış olması, dijital dönüşümü gerçekleştirmesi, otomasyon ve robotik sistemlerini hayata geçirmesi ve son olarak yapay zekaya ulaşması gerekiyor. Hugo Boss Solutions, işte bu adım adım ilerleyen süreçte şirketlerin üretim sistemlerini ve organizasyon yapılarını, dijital dönüşüm danışmanlığıyla geleceğe taşıyor”

Paylaş: