TÜRKONFED Yönetim Kurulu Ankara'da Temaslarda Bulundu

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Ankara'da Temaslarda Bulundu

Tarkan Kadooğlu başkanlığındaki TÜRKONFED Heyeti, 23-24 Ağustos tarihlerinde Ankara'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Bakanı Abdulhanit Gül ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya gelerek, iş dünyasında kadın istihdamından bakım sigortasına, yargınının bağımsızlığından hukukun üstünlüğü ve demokrasiye, yerelden ulusala ve küresele uzanan yeni kalkınma modelinden Anadolu 4.0 projesine kadar politika önerilerini aktardı. 

25 Ağustos 2017- Türkiye’nin en büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu başkanlığındaki heyet, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. TÜRKONFED Heyeti iki gün süren görüşmeler kapsamında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile görüştü.

Bölgelerarası gelir dağılımındaki eşitsizlikten iş dünyasında kadına, mesleki eğitimden KOBİ merkezli politikalara, yargı bağımsızlığı ve demokrasiden, Anadolu 4.0’a ve yerelden ulusala ve küresele uzanan yeni kalkınma modeli politika önerileri hakkında bakanlıklara bilgi vererek önerilerini paylaşan TÜRKONFED Heyeti, 2019’a kadar ekonomik ve yapısal reformlara ağırlık verilmesini talep etti.

BAKIM SİGORTASI VE KREŞ HİZMETLERİ ELE ALINDI

Ankara temaslarında ilk görüşmeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile gerçekleştiren heyet, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu’nun (TÜRKONFED İDK) çalışmaları hakkında bilgi aktardı. 2007 ve 2014 yıllarında hazırlanan “İş Dünyasında Kadın” raporlarında yer alan politika önerilerini hatırlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, 19 Ekim’de TÜRKONFED-UNDP ve UNWOMEN işbirliğiyle gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Kadın Zirvesi’nde lansmanı yapılacak 3. İş Dünyasında Kadın Raporu’nun ilk iki faz sonuçlarını da paylaştı.

TÜRKONFED İDK Başkan Yardımcısı Münevver Uğurlu, 2015 yılına kadar olan 5 yıllık dönemde yaklaşık 1 milyon kadının çocuk bakımı, yaklaşık 112 bin kadının ise yaşlı bakımı nedeniyle iş hayatını bıraktığının TÜRKONFED raporuyla tespit edildiğini belirtti. Kadınların sadece iş hayatına katılımı değil, iş hayatındaki kadınların da bakım sorumlulukları nedeniyle çalışmaktan vazgeçmeyecekleri bir sistemin oluşturulması gerektiğinin ifade edildiği görüşmede, kız çocuklarının okul terklerinin azaltılmasının yanı sıra meslek lisesi ve meslek yüksekokullarına devamlılıklarının sağlanmasının, kadınların emek piyasasında sahip oldukları beceri ve yeterlilikleri arttıracağına dikkat çekildi.

Görüşmede bakım sigortası, aile kreş fonu, kadınların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal güvenliğe erişimleri, işverene ücret ve sigorta primi desteği ile kreş hizmetlerinin kalitesinin artırılması gibi konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Kaya’da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yaptıkları projelerden bahsederken kız çocuklarına bakanlık olarak STEM eğitimleri vereceklerini, kız çocuklarının eğitim almasının önemli olduğunu, STK’larında özellikle kadın derneklerinin bakanlık çalışmalarına katkı yapmasını da beklediklerini aktardı.

YARGIDA KALİTE, HUKUK ve ADALET ELE ALINDI

TÜRKONFED Heyeti, ikinci görüşmeyi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile makamında yaptı. Görüşmede, yargı bağımsızlığı, küçük yatırımcının korunması ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda Türkiye’nin diğer ülkelerin gerisinde kaldığına dikkat çekilirken, global rekabette yargıdaki kalitenin ekonomik olarak da geri dönüşünün önemine değinildi. Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasinin şart olduğunu dile getiren TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, 2015 yılında referandum sürecinden çok önce hazırladıkları Yeni Anayasaya Doğru Raporu’nda ortaya koydukları politikaları da Bakan Gül’e aktardı. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin kurumsal ve zihinsel bir dönüşümle siyasi ve toplumsal olarak içselleştirilmesinin önemine değinilen görüşmede hayatın normal akışına dönülmesinin yerli ve yabancı yatırımcıların önünün açılması açısından önemli olduğuna değinildi.

Küresel rekabet endeksi sıralamasında ‘Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması’ endeksinde 74’üncü sırada bulunan Türkiye’nin, yabancı yatırımcı gözünde ‘fikri hakların yeterince korunamadığı bir ülke’ izlenimi yarattığına dikkat çekilen görüşmede, bu durumun Türkiye’ye teknoloji transferi ve yatırım yapılmasına engel teşkil ettiği belirtilerek iyileştirici adımlar konusunda öneriler sunuldu. Adalet Bakanı Gül de, OHAL’in uygun şartlar oluştuğunda kısa sürede kaldırılacağını, yargının kendi işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin konuya yapıcı yaklaşımlar getirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

KALKINMADA YEREL DİNAMİKLER VE KOBİ’LERİN GÜCÜ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile yapılan görüşmede, TÜRKONFED Heyeti, AB’nin “önce küçüğü düşün” ilkesinin Türkiye’de de tüm iş dünyası mevzuatında hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. KOBİ’lerin ortaklık haklarının korunacağı yasal altyapıların kurulması gerektiğine değinen TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, Ar-Ge ve inovasyon desteği konusundaki reformların önemini vurgulandı. Dünya Ekonomi Forumu’nun Global İnovasyon Endeksi çalışmasına göre Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla enflasyon ve tasarruf oranı göstergelerinde son sıralarda yer aldığına dikkat çeken Kadooğlu, iç tasarrufların artırılmasının rekabet gücünü destekleyeceğini de belirtti. TÜRKONFED’in hazırladığı Kent-Bölge Raporu’nun ortaya koyduğu yerel kalkınma modeli önerisini de aktaran Başkan Kadooğlu, “Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne” raporu ile TÜRKONFED olarak yerelden ulusala ve küresele uzanan sürdürülebilir kalkınmacı bir model yaratılabileceğini aktardı. Görüşmede ayrıca KOBİ’lerde Dönüşüm ve KOBİ’lerde Finansmana Erişim raporlarını da hatırlatan Kadooğlu, Türkiye’nin ve tek tek illerin rekabet güçlerinin arttırılması için gereken reformlara ilişkin politika önerilerini de paylaştı.

TÜRKONFED HEYETİ:

Tarkan Kadooğlu, (Yönetim Kurulu Başkanı), Ali Eroğlu (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ali Tekin Çelik (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Süleyman Sönmez (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), İbrahim Yılmaz (Yönetim Kurulu Üyesi), Pelin Akın Özalp (Yönetim Kurulu Üyesi), Aydın Bandırma (Yönetim Kurulu Üyesi), Faruk Ekinci (Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Salih Özen (Yönetim Kurulu Üyesi), İsmet Açıkgöz (Yönetim Kurulu Üyesi), Münevver Uğurlu (TÜRKONFED İDK Başkan Yardımcısı-SAMİKAD Başkanı), Yeşim Belli (Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği-ANGİKAD) Başkanı) Göknur Atalay (Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği-KAİSDER Başkanı), Meral Güler (Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi– TÜKD Başkanı), Arda Batu (Genel Sekreter), Hayati Bakış (Genel Sekreter Yardımcısı), Serkan Özşölen (İÇASİFED Genel Koordinatörü)

 

Paylaş: